22. konferencja KOMTECH pod znakiem klastrów energii i współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz Zielonego Ładu – podsumowanie

22. konferencja KOMTECH pod znakiem klastrów energii i współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz Zielonego Ładu – podsumowanie

Podczas 22. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH (11-13 października 2021 r.) Instytut Techniki Górniczej KOMAG pokazał elementy budowanej strategii. Dyrektor instytutu, prof. Dariusz Prostański zdefiniował przyszłe kierunki badawcze i rolę KOMAG-u w procesie transformacji regionu. Nowoczesne systemy magazynowania energii i zarządzania nią, robotyzacja, automatyzacja i informatyzacja, zarówno w sferze projektowej, badawczej, jak i certyfikacyjnej, to główne determinanty rozwoju instytutu.

Podczas konferencji KOMTECH oprócz 9 referatów związanych z zieloną energią przeprowadzono dwa panele dyskusyjne poświęcone energetycznej transformacji Śląska, a eksperci Krajowej Izby Klastrów Energii poprowadzili warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedstawicieli samorządów.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji została podpisana deklaracja przystąpienia Instytutu Techniki Górniczej KOMAG do KIKE. Dokument akcesyjny parafowali dr hab. inż. Dariusz Prostański reprezentujący ITG KOMAG oraz Albert Gryszczuk, prezes KIKE.

Już w przyszłym roku instytut zamierza zorganizować kongres Silesian Energy Storage Forum, w trakcie którego zaprezentowane zostaną efekty realizowanych obecnie w instytucie projektów i prac badawczych. Zupełnie nowym elementem działań instytutu jest otwarcie się na społeczność lokalną Śląska i wspólna budowa fundamentów Zielonego Ładu w obszarze energetyki.

Przyszłością Śląska jest zielona energia i Instytut KOMAG zamierza być współorganizatorem transformacji energetycznej regionu – powiedział prof. Dariusz Prostański.

Stąd toczące się w ramach konferencji KOMTECH szkolenia i warsztaty dotyczące budowy i prowadzenia klastrów energii organizowane przez Krajową Izbę Klastrów Energii (KIKE).

W Polsce funkcjonuje ok. 100 klastrów energii, w 2030 r. będzie ich 300. Taka ilość niewielkich, zamkniętych obszarów obrotu energią odnawialną zapewni stabilne dostawy i samowystarczalność energetyczną na poziomie powiatów czy gmin, zwłaszcza na Śląsku – powiedział prof. Dariusz Prostański.

Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie szerokiego grona rozmaitych podmiotów (samorządów, osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, uczelni oraz instytutów naukowych), którego przedmiotem działalności jest wytwarzanie, dystrybucja lub obrót energią – głównie z OZE, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu poniżej 110 kV, terytorialnie ograniczone do obszaru jednego powiatu lub pięciu sąsiadujących ze sobą gmin.

Klastry energii to wyższy poziom myślenia o OZE. Transformacja energetyczna, która musi zostać przeprowadzona, będzie się odbywała przy wykorzystaniu formuły klastrów, a na Śląsku widzę ogromny potencjał do ich tworzenia – mówi Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający w KIKE.

Wspólnym celem dla polskich klastrów jest rozwój energetyki rozproszonej – pomimo różnic, wynikających głównie z istnienia na danym obszarze określonej hybrydy OZE, czyli miksu energetycznego uwzględniającego specyfikę miejsca (np. efektywność energetyki wiatrowej jest najwyższa na Pomorzu, podczas gdy elektrownie wodne najlepiej sprawdzają się w górach).

Klastry służą poprawie lokalnego i zarazem ogólnopolskiego bezpieczeństwa energetycznego w sposób przyjazny dla środowiska, a także efektywny ekonomicznie. Zapewniają optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe podmiotom w nich zrzeszonym, wykorzystują miejscowe zasoby i sprzyjają wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są użyteczne oraz opłacalne.

Trzydniowa konferencja KOMTECH (11-13- października 2021 r.) organizowana przez KOMAG przy współpracy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz wsparciu merytorycznym Krajowej Izby Klastrów Energii zgromadziła blisko 200 uczestników, w tym grono praktyków i teoretyków z obszaru energetyki. Konferencja organizowana pod patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych i Urzędu Marszałkowskiego, została wsparta również patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Obejmowała 8 sesji tematycznych, 52 referaty oraz warsztaty i szkolenia oraz 2 panele dyskusyjne, w których udział wzięli czołowi krajowi eksperci.

Niezwykle cieszy fakt, że w tak trudnych okolicznościach pandemicznych udało się nam zgromadzić grono specjalistów podzielających wizję transformacji regionu prezentowaną przez Instytut KOMAG – powiedział prof. Dariusz Prostański.