Aktualności

Ministerstwo Klimatu planuje stworzenie 300 obszarów antonimicznych energetycznie, wzorując się na Klastrze Zgorzeleckim

Przy powstawaniu wspomnianych obszarów i klastrów energii, Ministerstwo Klimatu będzie współpracować z Krajową Izbą Klastrów Energii. 11 września, w Warszawie, doszło do uroczystego podpisania listu intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej. Sygnatariuszem, reprezentującym środowisko klastrowe był Prezes Zgorzeleckiego Klastra Energii oraz Krajowej Izby Klastrów Energii – Albert Gryszczuk Fotowoltaika, jest wskazana w […]

Krajowa Izba Klastrów Energii partnerem konferencji dla klastrów w Dusznikach (3-4 września)

Silna reprezentacja KIKE uczestniczyła w dwudniowej Konferencji dla Klastrów Energii w Dusznikach-Zdroju. Wśród wielu ciekawych wydarzeń, nie zabrakło również prelekcji ekspertów blisko związanych z naszą Izbą. Daniel Raczkiewicz mówił o koncepcji gminy samowystarczalnej energetycznie Michał Baranowski poprowadził wykład na temat przyszłości elektromobilności w Polsce i na świecie Warto podkreślić, że pierwsze wystąpienie konferencji było udziałem […]

Krajowa Izba Klastrów Energii na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Jednym z głównych obszarów, który zgodnym zdaniem ekspertów nie może oprzeć się nadchodzącym zmianom jest energetyka. Potwierdzeniem tego są wypowiedzi uczestników panelu, który wzbudził największe zainteresowanie wśród gości pierwszego dnia Forum. Jego uczestnikiem byli m.in. Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii. Tegoroczne […]

Raport KIKE nt. barier szybkiego rozwoju dużych źródeł PV w Polsce

Zespół ekspertów Krajowej Izby Klastrów Energii przygotował opracowanie dotyczące aktualnych barier w rozwoju inwestycji fotowoltaicznych. Kierowaliśmy się doświadczeniami i wskazówkami naszych członków, w szczególności – budującego największą farmę fotowoltaiczną w Polsce – Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii. Chcemy pokazać kierunki i rozwiązania prawne, które będą sprzyjały, nie tylko rozwojowi inwestycji, ale także ułatwią sprawiedliwą […]

Propozycje zmian prawnych dla energetyki rozproszonej w Polsce

Szanowni Państwo, w tym trudnym dla wszystkich czasie, nie możemy zapominać o energetyce rozproszonej i podmiotach rynku Odnawialnych Źródeł Energii.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych:  do zgłaszania swoich pomysłów i uwag odnośnie prawnych rozwiązań dla energetyki rozproszonej. Krajowa Izba Klastrów Energii przygotowuje właśnie pakiet, który zostanie przedstawiony polskiemu rządowi, a jego część prawdopodobnie będzie też uwzględniona w […]

Stanowisko Krajowej Izby Klastrów Energii w sprawie rządowego pakietu pomocowego i konsekwencji epidemii koronawirusa COVID-19 dla polskiego rynku OZE

W związku ze zwołaniem przez prezydenta RP posiedzenia Rady Gabinetowej, które będzie dotyczyć sytuacji epidemiologicznej w kraju, a w szczególności pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, w imieniu Krajowej Izby Klastrów Energii, pragniemy zwrócić uwagę na istotne obawy wszystkich firm, pracujących nad uruchomieniem farm fotowoltaicznych w Polsce. Epidemia koronawirusa i przedłużająca się przerwa w pracy chińskich fabryk, skutkuje widocznymi niedoborami towarów technologicznych oraz komponentów na całym świecie. Pękają łańcuchy dostaw, a ofiarami chińskiego wirusa padają nawet największe globalne korporacje. W odniesieniu do najnowszych informacji pochodzących od […]

Pismo Krajowej Izby Klastrów Energii skierowane do Pani Minister Jadwigi Emilewicz, w kontekście przygotowywania przez rząd specustawy dot. konsekwencji koronawirusa

W odniesieniu do najnowszych informacji pochodzącychod członków Izby oraz analiz naszych ekspertów, w imieniu Krajowej Izby Klastrów Energii, pragniemy zwrócić uwagę na istotne obawy firm, pracujących nad uruchomieniem farm fotowoltaicznych. Epidemia koronawirusa i przedłużająca się przerwa w pracy chińskich fabryk, skutkuje widocznymi niedoborami towarów technologicznych oraz komponentów na całym świecie. Pękają łańcuchy dostaw, a ofiarami chińskiego wirusa padają nawet największe globalne korporacje. W Polsce silnie odczuwalne skutki widać w branży fotowoltaicznej.  Należy bardzo poważnie potraktować […]

Stanowisko Krajowej Izby Klastrów Energii w sprawie konsekwencji epidemii koronawirusa COVID-19 dla polskiego rynku OZE

Stanowisko Krajowej Izby Klastrów Energii w sprawie konsekwencji epidemii koronawirusa COVID-19 dla polskiego rynku OZEPobierz

Przedstawiciele KIKE na Targach ENEX

Przedstawicieli Krajowej Izby Klastrów Energii nie mogło zabraknąć podczas odbywających się w Kielcach Targów ENEX Nowa Energia, Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Targów Odnawialnych Źródeł Energii. Wszyscy uczestnicy targów mieli okazję, aby spotkać się z ekipą Innovation AG, czyli konstruktorami pierwszego w Polsce auta elektrycznego z napędem 4×4. Tym samym była to szansa na […]

Premier Mateusz Morawiecki powołał Ireneusza Zyskę na stanowisko pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Jak podkreśliło Ministerstwo Klimatu, ustanowienie pełnomocnika ds. OZE ma na celu zintensyfikowanie i koordynację działań na poziomie struktur rządowych, służących rozwojowi odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in. „podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego, biopłynów, […]