Aktualności

Raport KIKE nt. barier szybkiego rozwoju dużych źródeł PV w Polsce

Zespół ekspertów Krajowej Izby Klastrów Energii przygotował opracowanie dotyczące aktualnych barier w rozwoju inwestycji fotowoltaicznych. Kierowaliśmy się doświadczeniami i wskazówkami naszych członków, w szczególności – budującego największą farmę fotowoltaiczną w […]

Propozycje zmian prawnych dla energetyki rozproszonej w Polsce

Szanowni Państwo, w tym trudnym dla wszystkich czasie, nie możemy zapominać o energetyce rozproszonej i podmiotach rynku Odnawialnych Źródeł Energii.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych:  do zgłaszania swoich pomysłów i uwag odnośnie […]

Stanowisko Krajowej Izby Klastrów Energii w sprawie rządowego pakietu pomocowego i konsekwencji epidemii koronawirusa COVID-19 dla polskiego rynku OZE

W związku ze zwołaniem przez prezydenta RP posiedzenia Rady Gabinetowej, które będzie dotyczyć sytuacji epidemiologicznej w kraju, a w szczególności pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, w imieniu Krajowej Izby Klastrów Energii, pragniemy zwrócić uwagę na istotne obawy wszystkich firm, pracujących nad uruchomieniem farm fotowoltaicznych w Polsce. Epidemia koronawirusa i przedłużająca się przerwa w […]

Pismo Krajowej Izby Klastrów Energii skierowane do Pani Minister Jadwigi Emilewicz, w kontekście przygotowywania przez rząd specustawy dot. konsekwencji koronawirusa

W odniesieniu do najnowszych informacji pochodzącychod członków Izby oraz analiz naszych ekspertów, w imieniu Krajowej Izby Klastrów Energii, pragniemy zwrócić uwagę na istotne obawy firm, pracujących nad uruchomieniem farm fotowoltaicznych. Epidemia koronawirusa i przedłużająca się przerwa w pracy chińskich fabryk, skutkuje widocznymi niedoborami towarów technologicznych oraz […]

Stanowisko Krajowej Izby Klastrów Energii w sprawie konsekwencji epidemii koronawirusa COVID-19 dla polskiego rynku OZE

Stanowisko Krajowej Izby Klastrów Energii w sprawie konsekwencji epidemii koronawirusa COVID-19 dla polskiego rynku OZEPobierz

Przedstawiciele KIKE na Targach ENEX

Przedstawicieli Krajowej Izby Klastrów Energii nie mogło zabraknąć podczas odbywających się w Kielcach Targów ENEX Nowa Energia, Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Targów Odnawialnych Źródeł Energii. Wszyscy uczestnicy targów […]

Premier Mateusz Morawiecki powołał Ireneusza Zyskę na stanowisko pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Jak podkreśliło Ministerstwo Klimatu, ustanowienie pełnomocnika ds. OZE ma na celu zintensyfikowanie i koordynację działań na poziomie struktur rządowych, służących rozwojowi odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, […]

GRUPA ROBOCZA ds. Regionów Węglowych w Transformacji przy Urzędzie Marszałkowskim.

24.01.2020 odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Regionów Węglowych w Transformacji przy Urzędzie Marszałkowskim. W spotkaniu z naszego regionu brali udział przedstawiciele Komitetu wraz z przedstawicielami władz samorządowych z […]

I Konferencja Jeleniogórskiego Klastra Energii Odnawialnych

9 maja w Jeleniej  Górze odbyła się I Konferencja Jeleniogórskiego Klastra Energii Odnawialnych pod hasłem „Działania Samorządu na rzecz komfortu życia mieszkańców”. Wydarzenie otworzyli: założyciel grupy Perpetum Energia i organizator […]

I Forum Energetyki Rozproszonej

Informujemy, że przedstawiciele Klastra Energii Żywiecka Energia Przyszłości wzięli udział w I Forum Energetyki Rozproszonej w Krakowie. Organizatorami wydarzenia byli : Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. […]