Bariery rozwoju rynku OZE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branży fotowoltaicznej, w dobie kryzysu energetycznego i zagrożenia pokoju w Europie.

Bariery rozwoju rynku OZE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branży fotowoltaicznej, w dobie kryzysu energetycznego i zagrożenia pokoju w Europie.

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE, jako organizacja zrzeszająca podmioty zainteresowane budowaniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zwraca uwagę, że przy dzisiejszej sytuacji energetycznej, tylko umożliwienie realizacji inwestycji w źródła odnawialne, zlokalizowane w sposób rozproszony, wpłynie na znaczący spadek cen energii elektrycznej, wzmacniając jednocześnie poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, będące owocem kilkutygodniowych prac ekspertów i prawników Izby, które zaplanowaliśmy już na początku kryzysu energetycznego, spotęgowanego tylko działaniami wojennymi za wschodnią granicą.

Materiał nasz podzieliliśmy na 8 grup barier ograniczających rozwój OZE w Polsce:

1) BARIERY MOTYWACYJNE PRZYŁĄCZANIA OZE PO STRONIE OSDp
2) BARIERY BIUROKRATYCZNO – TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA NOWYCH OZE
3) BARIERY KONCESYJNE
4) BARIERY PRAWA BUDOWLANEGO
5) BARIERY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
6) BARIERY PLANISTYCZNE
7) BARIERY FISKALNE – PRAWO PODATKOWE
8) BARIERY GEODEZYJNE

Opracowanie konkludujemy, wskazując rozszerzoną i funkcjonalną definicję ustawową elektrowni fotowoltaicznej.

Zapraszamy do lektury (w załączniku).