Grenergy Renovables dołączył do Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE!

Grenergy Renovables dołączył do Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE!

Z niekłamaną przyjemnością informujemy, że rodzina Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE powiększyła się o nowego członka. Do naszego grona przyłączyła się firma Grenergy Renovables!

Grenergy Renovables jest hiszpańską spółką utworzoną w 2007 roku, działającą jako niezależny producent energii (IPP) ze źródeł odnawialnych, głównie wiatrowych i fotowoltaicznych, notowaną na hiszpańskiej giełdzie od 2019 roku. Spółka jest zintegrowana pionowo, jej model biznesowy obejmuje wszystkie fazy projektu od rozwoju poprzez inżynierię, zaopatrzenie i budowę (EPC) do obsługi i utrzymania jednostek wytwórczych, a także finansowanie projektów.

Organizacja w skali globalnej prezentuje portfel projektów o mocy ponad 15 GW (stan na połowę 2023 roku) na różnych etapach rozwoju w jedenastu krajach na świecie – w Europie (Hiszpania, Włochy, Polska, Niemcy i Wielka Brytania), Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone) oraz Ameryce Łacińskiej (Chile, Peru, Meksyk, Argentyna i Kolumbia). Grupa angażuje się w rozwój w Polsce od połowy 2021 roku pod szyldem Grenergy Polska, kompletując własny zespół ekspertów dedykowany do wdrażania wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych oraz przemysłowych magazynów energii.

Grenergy będzie reprezentował w izbie nasz długoletni współpracownik Jan Sakławski.

Jan Sakławski jest radcą prawnym związanym z sektorem energetycznym od niemal dekady. Aktualnie jest głównym radcą prawnym i prokurentem polskiego oddziału Grenergy Renovables. Jest doświadczonym doradcą dla klientów z branży energetycznej oraz przemysłowej. Wspierał przedsiębiorców w sprawach dotyczących projektów infrastrukturalnych oraz projektów z zakresu ochrony środowiska. Uczestniczył w badaniach due diligence, sporządzał opinie prawne i doradzał klientom w złożonych procesach inwestycyjnych. W ramach Grenergy Jan Sakławski nie tylko odpowiada za prawne aspekty działalności hiszpańskiego inwestora, ale również uczestniczy w tworzeniu strategii długoterminowych, planów i analiz rynkowych. Jako ekspert jest często zapraszany do udziału w konferencjach branżowych. Jest autorem publikacji i komentarzy.

Witamy Grenergy Renovables w naszej Izbie i liczymy na owocną współpracę!