GRUPA ROBOCZA ds. Regionów Węglowych w Transformacji przy Urzędzie Marszałkowskim.

GRUPA ROBOCZA ds. Regionów Węglowych w Transformacji przy Urzędzie Marszałkowskim.

24.01.2020 odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Regionów Węglowych w Transformacji przy Urzędzie Marszałkowskim. W spotkaniu z naszego regionu brali udział przedstawiciele Komitetu wraz z przedstawicielami władz samorządowych z terenu powiatu Zgorzeleckiego.

Plany Komisji Europejskiej dot. sprawiedliwej transformacji regionów węglowych i post-węglowych przedstawił p. Paweł Olechnowicz (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej – DG REGIO). Opisał dotychczasowe ustalenia dotyczące finansowania transformacji oraz sposoby planowanego wsparcia.
Główne założenia funkcjonowania i korzyści dla regionu związane z Platformą Regionów Węglowych w Transformacji opisała p. Katarzyna Świętosławska (Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli). Następnie p. Justyna Lasak, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, UMWD Dolny Śląsk w ramach Platformy Regionów Węglowych w Transformacji opisała dotychczasowe działania podjęte w tym temacie.
Priorytetem dla Dolnego Śląska jest stworzenie Strategii dla Regionów Węglowych na terenie województwa. Powinny one zawierać sposoby na zarządzenie zmianą w zakresie energetyki, ale także zmianą społeczną i gospodarczą. Pozwoli to skorzystać ze środków, które będą przeznaczone na Transformację. Każdy region powinien przedstawić propozycje na przeprowadzenie procesu do II kwartału 2020 roku, które następnie zostaną przedstawione na wyższych szczeblach.
Prowadzone są także rozmowy w celu zorganizowania prezentacji Komitetu oraz działań Regionu Zgorzeleckiego w trakcie jesiennego spotkania grupy roboczej w Brukseli.