KIKE na konferencji na temat dekarbonizacji systemów ciepłowniczych

KIKE na konferencji na temat dekarbonizacji systemów ciepłowniczych

W dniu 17 maja wiceprezes zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE Daniel Raczkiewicz wziął udział w konferencji nt. Dekarbonizacji systemów ciepłowniczych organizowaną przez Okręgową izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach.

Raczkiewicz wygłosił prelekcję pt. „Budowa społeczności energetycznych w rozwoju rozproszonych źródeł energii – klastry, spółdzielnie, aktywność obywatelska”, pokazując przykłady funkcjonujących społeczności energetycznych na terenie Polski.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się przykład klastra „Zielone Wrota Podlasia” z Michałowa, gdzie pokazano przypadek wykorzystania ciepła odpadowego z produkcji biogazu rolniczego.

Z Tychów wyjeżdżamy z potężną dawka wiedzy na temat ciepłownictwa systemowego w Polsce oraz z głębokim przekonaniem, że źródła OZE będą niezbędnym elementem transformacji ciepłownictwa w Polsce, które tak jak energetyka zawodowa obwarowana jest kolejnym dyrektywami unijnymi pokazującymi daty graniczne dekarbonizacji i zero emisyjności systemów ciepłowniczych.