Klastry energii w Polsce i korzyści dla społeczności energetycznych – wspólnoty energetyczne

Klastry energii w Polsce i korzyści dla społeczności energetycznych – wspólnoty energetyczne

Niezależność w pozyskiwaniu i gospodarowaniu energii elektrycznej jest obecnie kwestią niezwykle pożądaną przez różnego rodzaju przedsiębiorców, środowiska naukowe, a także jednostki samorządu terytorialnego. W dzisiejszych czasach nie tylko można być samowystarczalnym w temacie energetyki, ale również działać w ten sposób na rzecz ochrony środowiska i lokalnego ekosystemu. Niektóre cele związane z tym zagadnieniem trudno jest osiągnąć samodzielnie, w wyniku czego powstają tak zwane klastry energii.

Jak działają klastry energetyczne w Polsce?

Klaster energetyczny to, krótko mówiąc, grupa współpracujących ze sobą lokalnie podmiotów, które zajmują się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą nie tylko energii elektrycznej, ale także ciepła, chłodu czy też paliw. W ten sposób uczestnikom grupy łatwiej jest osiągnąć cele związane z energetyką, a przy tym stać się wolnym od produkcji zanieczyszczeń, poprzez korzystanie z rozwiązań technologicznych zapewniających w pełni „zieloną” energię.

Społeczności energetyczne i korzyści z uczestnictwa – klastry energii w Polsce

Spółdzielnie elektryczne pozwalają sprawnie i elastycznie reagować na obecne potrzeby rynku. Efektywne zarządzanie klastrami energii pomaga w budowaniu długotrwałych relacji między członkami, które skumulowane wspomagają rozwój transformacji energetycznej w kierunku pełnej neutralności środowiskowej. Uczestnictwo we wspólnocie energetycznej zapewnia możliwości takie jak:

  • wykorzystanie korzyści skali
  • dzielenie się know-how i wiedzą między członkami
  • zwiększenie efektywności energetycznej
  • rozwijająca się energetyka rozproszona
  • realny wpływ na ochronę środowiska
  • zabezpieczenie potrzeb energetycznych

Instalacje na biomasę w klastrach energii

Wykorzystanie biomasy do wytwarzania energii doskonale sprawdza się w modelu lokalnej społeczności energetycznej. W tym przypadku nie trzeba transportować jej na dalekie odległości, co zapewnia możliwie najbardziej efektywne użytkowanie instalacji. Ta jest w stanie wyprodukować energię cieplną dla wielu odbiorców znajdujących się w pobliskim obszarze. Tego typu rozwiązanie zwiększa samowystarczalność danej społeczności energetycznej, co przekłada się na zmniejszone koszty oraz niezależność wspólnoty.

Farmy fotowoltaiczne – klaster energetyczny OZE

Poprzez zintegrowane działania członków klastrów energetycznych możliwym jest budowanie dużych kompleksów farm fotowoltaicznych. Tego typu przedsięwzięcie pozwala na ograniczenie kosztów energii elektrycznej, zwiększenie przepustowości infrastruktury czy też ograniczenie strat sieciowych. Decydując się na inwestycję w farmy fotowoltaiczne, klastry mogą liczyć na znaczące dofinansowania zarówno ze strony programów rządowych, jak i unijnych dotacji.