„Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce” – relacja z konferencji we Wrocławiu

„Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce” – relacja z konferencji we Wrocławiu

We wtorek, 20. czerwca we Wrocławiu, odbył się zorganizowany przez Lubiński Klaster Energii ekspercko-naukowa konferencja „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce” pod patronatem merytorycznym Instytutu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jednym z patronatów tego wydarzenia byłą Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

W czasie konferencji „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce” odbyły się cztery panele tematyczne:

– Wyzwania i bariery rozwojowe klastrów energii w Polsce
– Rola samorządów w rozwoju klastrów energii
– Rozwój energetyki prosumenckiej w ramach klastrów energii – szanse i bariery
– Rozwój nowych technologii w ramach klastrów energii.

Uczestnicy wydarzenia mierzyli się z kluczowymi pytaniami dotyczącymi polskiego systemu energetycznego:

Czy energetyka zawodowa zapewnia?

– Bezpieczeństwo energetyczne – wojna na Ukrainie?
– Akceptowalne ceny energii?
– Stabilność cen energii?
– Konkurencyjność gospodarki?

W gronie eksperckim nie zabrakło wybitnych reprezentantów środowisk samorządowych, biznesowych, klastrowych i akademickich. Wśród nich znaleźli się, m.in. dr Andrzej Węgrzyn, Pełnomocnik ds. transformacji energetycznej Marszałka Dolnego Śląska oraz członek rady programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Tomasz Drzał, Dyrektor Zarządzający KIKE i OZE, dr Adam Węgrzyn z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu czy też Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwice.

Jako Krajowa Izba Klastów i OZE z dużym zadowoleniem przyjmujemy uchwalenie projektu UC-74 i znaczące przyspieszenie prac nad projektem UC-99. Jesteśmy przekonani, że nowe regulacje dotyczące klastrów energii i społeczności energetycznych będą miały fundamentalne znaczenie dla transformacji naszego sektora. Bez rozwoju energetyki rozproszonej polski system będzie permanentnie funkcjonował na granicy załamania – mówił podczas panelu „Wyzwania i bariery rozwojowe klastrów energii w Polsce” dyrektor programowy Izby Tomasz Drzal.

Wrocławska konferencja „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce” zorganizowana przez Lubiński Klaster Energii wzbudziła duże zainteresowanie. Do gmachu wrocławskiej uczelni przybyli samorządowcy i przedstawiciele podmiotów klastrowych z całego województwa dolnośląskiego.