Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE przygotowała strategię rozwoju dla nowo powołanego Łęczyński Klaster Energii

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE przygotowała strategię rozwoju dla nowo powołanego Łęczyński Klaster Energii

W piątek 17 lutego 2023 roku, w siedzibie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., podpisano porozumienie Łęczyńskiego Klastra Energii. Główne cele działalności klastra zakładają zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w lokalnym bilansie energetycznym, wspieranie lokalnego rozwoju przedsiębiorstw cechujących się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz zmniejszanie ich śladu węglowego.

Członkom Klastra przyświeca idea rozwoju energetyki rozproszonej, służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, przy optymalnych warunkach organizacyjnych, prawnych i finansowych.

Przed jednostkami samorządowymi pojawiają się wyzwania podobne do tych, które ma przed sobą biznes – wsparcie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz inwestycje na rzecz adaptacji do zmian klimatu i dostępność czystej, tańszej energii są jednymi z głównych. Jako lider efektywności w biznesie stawiamy na rozwiązania pozwalające łączyć optymalizację kosztową i produkcyjną z pozytywnym wpływem na środowisko. Energia z OZE pozwoli zarówno Spółce, jak i jej partnerom w Klastrze, na zredukowanie emisyjności, ale i stymulowanie rozwoju regionalnego. Bowiem w dalszej perspektywie czasowej energia z OZE, jej magazynowanie czy sama produkcja komponentów stwarzają szansę na kreowanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Lubelszczyzny. Cieszy nas ogromne merytoryczne zaangażowanie naszych interesariuszy, z którymi stworzyliśmy strategię dla Klastra na najbliższe lata – mowa tu zarówno o przedstawicielach samorządów, jak i Politechnice Lubelskiej oraz Krajowej Izbie Klastrów Energii, najbardziej doświadczonym podmiocie współpracującym przy zakładaniu większości klastrów w Polsce. Warto wspomnieć, że Rada Naukowa przy Lubelskim Węglu Bogdanka wydała pozytywną rekomendację dla strategii, podkreślając rolę energetyki odnawialnej dla wysiłków na rzecz ograniczania zmian klimatu – powiedział prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka Kasjan Wyligała.

Członkiem założycielem Łęczyńskiego Klastra Energii został Lubelski Węgiel Bogdanka, a funkcję koordynatora objęła spółka Łęczyńska Energetyka, której zadaniem będzie m.in. integrowanie jednostek samorządu terytorialnego i Bogdanki. Oprócz nich sygnatariuszami porozumienia zostały: Politechnika Lubelska, Powiat Łęczyński, oraz gminy: Łęczna, Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów i Spiczyn.

Pierwszy etap to inwestycje których celem jest zaspokojenie potrzeb energetycznych przez wytwórców w ramach klastra energii. Docelowo chcemy, aby ważnym elementem strategii Bogdanki, opartej na dywersyfikacji, było generowanie wartości ekonomicznej poprzez produkcję energii z OZE. Klaster zrzesza naszych wieloletnich partnerów – gminy górnicze, które opracowały i wdrażają strategię rozwoju ponadlokalnego Zielone Zagłębie, a dzięki stałemu zacieśnianiu współpracy sąsiadujących ze sobą gmin z Powiatem i największym pracodawcą w Regionie zapewniamy spójność i ciągłość realizowanych inwestycji a także wspólny kierunek rozwoju – powiedział wiceprezes zarządu ds. handlu i inwestycji Lubelskiego Węgla Bogdanka Dariusz Dumkiewicz.

Ideą Klastra jest również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawa konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster, a także wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, lokalny przemysł i transport, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców i zrównoważony rozwój gmin i innych podmiotów wchodzących w skład Klastra.

W działania Klastra doskonale wpisują się zarówno badania naukowe prowadzone na Politechnice Lubelskiej w zakresie energetyki rozproszonej i odnawialnej, jak również kierunki studiów, chociażby inżynieria odnawialnych źródeł energii czy planowany kierunek energetyka. Jako jedyna uczelnia techniczna w regionie, dysponujemy specjalistyczną wiedzą, nowoczesną bazą laboratoryjną oraz instrumentami wsparcia innowacyjności i transferu technologii. Dzięki temu będziemy dla lokalnych społeczności doskonałym zapleczem naukowym, wykorzystującym swój potencjał do rozwoju naszej gospodarki – powiedział Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

Klaster ułatwi dostęp zarówno samorządowi jak i mieszkańcom do odnawialnych źródeł energii, a także stanie się dobrym źródłem możliwości oszczędzania w zakresie energetycznym jednostek. Współdziałanie samorządów w ramach inicjatywy klastrowej przyspieszy tempo rozwoju terenów naszego powiatu – dodał Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński.

Cieszymy się, że jako Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE mogliśmy wziąć udział w tym projekcie. Potrzeba w Polsce liderów takich jak Bogdanka, aby kreować nową polską energetykę i lokalne rynki energii, oparte o klastry. Mamy nadzieję, że samorządy pójdą za przykładem inicjatora i Łęczyński Klaster Energii będzie modelowy – podsumował Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, współautor strategii Łęczyńskiego Klastra Energii oraz strategii transformacji Energetyki.

Łęczyńskiej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia.

Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W sierpniu 2022 roku Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. powrócił do notowań w Indeksie WIG-ESG.

Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.