Ministerstwo Klimatu planuje stworzenie 300 obszarów antonimicznych energetycznie, wzorując się na Klastrze Zgorzeleckim

Ministerstwo Klimatu planuje stworzenie 300 obszarów antonimicznych energetycznie, wzorując się na Klastrze Zgorzeleckim

Przy powstawaniu wspomnianych obszarów i klastrów energii, Ministerstwo Klimatu będzie współpracować z Krajową Izbą Klastrów Energii.

11 września, w Warszawie, doszło do uroczystego podpisania listu intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej. Sygnatariuszem, reprezentującym środowisko klastrowe był Prezes Zgorzeleckiego Klastra Energii oraz Krajowej Izby Klastrów Energii – Albert Gryszczuk

Fotowoltaika, jest wskazana w Krajowym Planie na rzecz energii i klimatu na lata2021-2030, jako jedna z technologii kluczowych dla osiągnięcia unijnego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2030 rok, a jej dynamiczny rozwój stanowi jeden z projektów strategicznych projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

– Rozwój PV jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym zapewniającym dywersyfikację krajowej struktury źródeł wytwarzania energii i znacząco przyczyni się do osiągnięcia celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Przemysł fotowoltaiczny jest częścią tzw. „zwycięskiego trio przyszłości” czyli pomp ciepła, ładowarek samochodowych oraz energetyki rozproszonej   – mówił podczas uroczystości Minister Klimatu, Michał Kurtyka

Dla uzyskania optymalnych rezultatów, konieczna jest współpraca trójstronna: rządu, obecnych i przyszłych inwestorów oraz przedstawicieli łańcucha dostaw branży PV. Szczególnie ważny jest rozwój  polskich producentów kluczowych urządzeń i komponentów (ogniw, modułów, konstrukcji wsporczych, komponentów elektrycznych) oraz podmiotów zaangażowanych w działania umożliwiające przygotowanie, realizację i eksploatację inwestycji w branży PV.

Wszyscy sygnatariusze zgodzili się, że zachodzi konieczność stworzenia platformy dialogu w celu zapewnienia dynamicznego rozwoju sektora PV w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, oraz wypracowania porozumienia interesariuszy branży PV.

Bardzo ważna deklaracja padła z ust Ireneusza Zyski, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – zapowiedział on powstanie 300 okręgów autonomicznych energetycznie, opartych na formule klastrowej. Mają one stanowić swoiste pole do eksperymentów i tworzenia rozwiązań innowacyjnych. Założeniem jest, aby klastry odpowiadały za zarządzanie lokalną siecią i w ten sposób odciążyły operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Powinny one wziąć na siebie rozbudowę infrastruktury niskiego napięcia z zastosowaniem technologii smart grid, a także mogą rozwijać modele biznesowe uwzględniające rozliczanie taryf z zastosowaniem blockchainu. Wiceminister chwalił  osiągnięcia Klastra Zgorzeleckiego, który przedstawiany jest, jako modelowy przykład w skali kraju.  

Na Dolnym Śląsku możemy pochwalić się budową największej farmy fotowoltaicznej w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze projekty będą przykładem dla innych regionów, nie tylko w Polsce, ale i w Europie podkreślił Albert Gryszczuk

PV wpisuje się w wytyczne Sprawiedliwej Transformacji, która nie tylko zapewni ochronę środowiska naturalnego, ale również w dużym stopniu będzie stanowić narzędzie przeciwdziałania negatywnemu wpływowi deindustrializacji na społeczeństwo terenów pogórniczych. Ten ostatni aspekt jest niezwykle istotny dla woj. Dolnośląskiego i Łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Turowa oraz Bełchatowa.