Narodowe Centrum Badań Jądrowych dołączyło do KIKE!

Narodowe Centrum Badań Jądrowych dołączyło do KIKE!

Z wielką radością informujemy, że rodzina Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE powiększyła się. Do naszej Izby dołączyło Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie fizyki subatomowej, fizyki promieniowania, technologii plazmowych, fizyki materiałowej, urządzeń i detektorów przyspieszania cząstek, zastosowań tych urządzeń w medycynie i gospodarce, badań i produkcji radiofarmaceutyków. Na jego terenie działa jedyny w Polsce jądrowy reaktor badawczy Maria.

W skład instytutu wchodzi m.in. Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (IDEA), powołany w celu wspierania transformacji energetycznej. IDEA realizuje szereg projektów w zakresie energetyki rozproszonej, w tym w obszarze klastrów energii, specjalizując się w zakresie zaawansowanej optymalizacji oraz tworzeniu narzędzi informatycznych.

Kierownik zakładu IDEA/NCBJ, dr inż. Karol Wawrzyniak zauważa, że wstąpienie do KIKE daje unikalną możliwość zainteresowania partnerów biznesowych polską myślą technologiczną. Daje również okazję do identyfikacji tych potrzeb, w przypadku których ofertowany przez Zespół IDEA know-how może być wykorzystany w celu przyspieszenia transformacji kraju. „Nasze innowacyjne rozwiązania są ukierunkowane na przyspieszenie transformacji energetycznej. Narzędzie Zefir pomaga planować optymalną strukturę klastra, spółdzielni energetycznej oraz samorządu. Daje tym samym merytoryczną podstawę do racjonalnych decyzji. Narzędzie Chronos, poprzez zaawansowane sterowanie, maksymalizuje autokonsumpcję oraz stabilizuje parametry sieci” – podkreśla dr Wawrzyniak.

Witamy Narodowe Centrum Badań Jądrowych wraz z IDEA w naszym gronie i liczymy na owocną współpracę!