Propozycje zmian prawnych dla energetyki rozproszonej w Polsce

Propozycje zmian prawnych dla energetyki rozproszonej w Polsce

Szanowni Państwo,

w tym trudnym dla wszystkich czasie, nie możemy zapominać o energetyce rozproszonej i podmiotach rynku Odnawialnych Źródeł Energii. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: 

  • Klastry Energii
  • Samorządy
  • inwestorów i wykonawców
  • wspólnoty energetyczne
  • inne podmioty zaangażowane w rozwój energetyki rozproszonej oraz rynku OZE

do zgłaszania swoich pomysłów i uwag odnośnie prawnych rozwiązań dla energetyki rozproszonej.

Krajowa Izba Klastrów Energii przygotowuje właśnie pakiet, który zostanie przedstawiony polskiemu rządowi, a jego część prawdopodobnie będzie też uwzględniona w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”.
Nasi eksperci czekają na kontakt od Państwa pod adresem mailowym kontakt@kike.org.pl


Zapraszamy do udziału w naszej inicjatywie

Biuro Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
kontakt@kike.org.pl
ww.kike.org.pl