Przepisy dla klastrów coraz bliżej

Przepisy dla klastrów coraz bliżej

Wczoraj, 22.02.2022, odbyło się ważne seminarium „Prawo dla energetyki rozproszonej – ostatnio przyjęte rozwiązania i plany na przyszłość” zorganizowane przez projekt KlastER, skupiające ekspertów i decydentów z branży OZE i energetyki rozproszonej. Najważniejszą informacją było to, że przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska zakomunikowali, iż prace nad przepisami dotyczącymi klastrów energii, w ramach nowelizacji ustawy o OZE, są na ukończeniu i niebawem rozpoczną się konsultacje społeczne. Również obecny na wydarzeniu prezes Krajowej Izby Klastrów Energii Albert Gryszczuk podkreślił, że wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie klastrów energii to jeden z najważniejszych postulatów całej branży OZE.