Publikacje

19.10.2021 WysokieNapiecie.pl


Znamy Kapitułę konkursu Huawei Startup Challenge!

Huawei Polska oraz Startup Academy ogłosili skład tegorocznej Kapituły konkursu Huawei Startup Challenge 2. Znaleźli się w niej uznani eksperci ze świata nauki, biznesu oraz administracji publicznej. Oceniającymi zostali m.in. Przemysław Kurczewski, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii.

Motyw przewodni drugiej edycji Huawei Startup Challenge brzmi #TechForBetterPlanet. W naborze poszukiwane są rozwiązania technologiczne, które pomagają walczyć z negatywnymi skutkami wpływu człowieka na środowisko naturalne. W ramach tegorocznej edycji, Huawei Polska wraz ze Startup Academy zaprosili do Kapituły konkursowej osoby z dużym doświadczeniem i dorobkiem w dziedzinach związanych z nowymi technologiami, ale także takie, które w swojej codziennej pracy realizują szereg zadań związanych m.in. z wdrażaniem Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ, promocją postaw ekologicznych w społeczeństwie czy etycznym wykorzystaniem technologii.

Czytaj więcej…

 

16.10.2021 Biznesalert.pl


Czy górnicy na Śląsku zajmą się magazynami energii?

Instytut Techniki Górniczej KOMAG przystąpił do Krajowej Izby Klastrów Energii podczas jednej z konferencji branżowych. Magazyny energii w kopalniach mogą wesprzeć transformację energetyczną i dać alternatywę górnikom.

Czytaj więcej…

14.10.2021 Polska Agencja Prasowa


22. konferencja KOMTECH pod znakiem klastrów energii i współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz Zielonego Ładu

Trzydniowa konferencja KOMTECH (11-13- października 2021 r.) organizowana przez KOMAG przy współpracy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz wsparciu merytorycznym Krajowej Izby Klastrów Energii zgromadziła blisko 200 uczestników, w tym grono praktyków i teoretyków z obszaru energetyki. Konferencja organizowana pod patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych i Urzędu Marszałkowskiego, została wsparta również patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Obejmowała 8 sesji tematycznych, 52 referaty oraz warsztaty i szkolenia oraz 2 panele dyskusyjne, w których udział wzięli czołowi krajowi eksperci.

Czytaj więcej…

13.09.2021 SmartGmina.pl


Agnieszka Spirydowicz – prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej:

Stworzenie Doliny Wodorowej pozwoli na zintegrowanie różnych interesariuszy w regionie, zajmujących się niezwykle istotną dla polskiej energetyki odnawialnej tematyką wodorową. Należy pamiętać że wodór jest obecnie jednym z priorytetowych tematów dla kraju, a także dla Unii Europejskiej. Liczymy na to, że Dolnośląska Dolina Wodorowa, opierając się na silnym sektorze automotive w regionie, pozwoli na wejście gospodarki na wyższy poziom nowoczesnych technologii. Dzięki znakomicie rozwijającej się energetyce odnawialnej na Dolnym Śląsku, mamy szansę stać się pionierem najbardziej pożądanego kierunku, którym jest zielony wodór. Patronem inicjatywy od samego początku stał się minister Ireneusz Zyska, dzięki któremu dzisiaj został podpisany list intencyjny.

Czytaj więcej…

17.08.2021 Klastry.org.pl


Pierwsza koncesja typu SOFT dla koordynatora klastra energii – komentarz eksperta

Nowopowstający klaster energii w Suwałkach oraz stojący za nim koordynator PEC Suwałki dokonali wspólnymi siłami małego przełomu na rodzimym rynku energii. Otóż PEC Suwałki otrzymał pierwszą w Polsce koncesję na obrót energią elektryczną typ SOFT dla koordynatora klastra energii. Za tym sukcesem i niewątpliwym przetarciem szlaków dla innych koordynatorów stał Daniel Raczkiewicz, specjalista rynku energii odpowiedzialny za budowanie strategii energetycznych, ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii oraz współtwórca pierwszych klastrów energii w naszym kraju.

Daniel Raczkiewicz:

Jeśli chodzi o klastry energii w wielu przypadkach istnieje potrzeba obrotu energią elektryczną przez lokalnego koordynatora, często ilość tej energii nie jest duża, jest to zazwyczaj obsługa obrotu pomiędzy wytwórcami i odbiorcami na lokalnym rynku energii. Spełnienie takich samych wymagań w zakresie działalności koncesjonowanej dla takiego przedsiębiorstwa, jak i dla firm ogólnopolskich, jest zbędne, ponieważ obrót energią elektryczną będzie się odbywał w ograniczonym zakresie pomiędzy lokalnymi podmiotami. Dlatego kluczowym elementem jest biznesplan, w którym należy dobrze opisać pomysł na koordynatora oraz właściwie uzasadnić spełnienie wymagań finansowych w taki sposób, aby URE nie miała wątpliwości co do sensowności lokalnego obrotu energią.

Czytaj więcej…

10.08.2021 Kierunek Energetyka

Lokalny rynek energii w Michałowie

O rozwoju i działaniu Klastra Energii Michałowo w Gminie Michałowo rozmawiał ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii Daniel Raczkiewicz na łamach magazynu „ Kierunek Energetyka”:

Jaka jest obecna sytuacja klastra i jakie są plany na przyszłość odnośnie jego rozwoju?

Klaster energii w Michałowie jest doskonałym przykładem tego, że pomimo braku odpowiednich regulacji prawnych, pod hasłem „klaster energii” można zbudować lokalny rynek energii. Liczy się pomysłowość, kompetencje i determinacja w realizacji celów. Obecnie w Michałowie funkcjonuje sieć ciepłownicza o długości 4 000 m, do której zostały podłączone obiekty użyteczności publicznej. W otoczeniu biogazowni powstały dwa nowe zakłady pracy korzystające z ekologicznego ciepła i energii, zatrudnienie znalazło 25 osób. Rozpoczęto budowę drugiej biogazowni rolniczej, gmina pozyskała partnera, który zainwestuje 30 mln zł w budowę obiektu Data Center, zlokalizowanego w sąsiedztwie biogazowni. Plany na przyszłość są ambitne, zakładana jest dalsza rozbudowa sieci ciepłowniczej i podłączenie dwóch osiedli mieszkaniowych, uruchomienie trzeciej biogazowni czy też budowa lokalnej sieci elektroenergetycznej OSDn łączącej biogazownie rolnicze z obiektem Data Center, w której będzie funkcjonował duży elastyczny magazyn energii. Gmina Michałowo niedawno ogłosiła koncepcję neutralności klimatycznej do 2025 roku.

Czytaj więcej…

05.07.2021 WNP.PL

Klastry energii, czyli niewykorzystany jeszcze rezerwuar

Od 2016 r., kiedy weszły w życie przepisy zezwalające na tworzenie klastrów energii, w całej Polsce powstało ich ponad 200. Obecnie czynnych jest ok. 60, z czego bardzo aktywnych – blisko 20. Klastry czekają na nowe przepisy, które ułatwią ich rozwój.
Red. Dariusz Ciepiela z serwisu WNP.pl rozmawia z ekspertami Krajowej Izby Klastrów Energii

Czytaj więcej…

25.06.2021 Puls Biznesu

Magazyn prądu [PODCAST]

O przyszłości elektromobilności i magazynów energii Marcin Bołtryk z Pulsu Biznesu rozmawia z dr Karolem Pawlakiem, ekspertem Krajowej Izby Klastrów Energii.

Czytaj więcej…


11.06.2021 Energetyka24

Gryszczuk: Powinniśmy wygasić Turów do 2035 roku [KOMENTARZ]

Musimy zdać sobie jednak sprawę, gdzie leży sedno problemu. Czy nie należałoby przyspieszyć procesu wygaszania kompleksu Turów, ale nie pod dyktando Czechów, a na naszych zasadach, w oparciu o lokalną strategię i we współpracy z samorządami, które podstawy tej strategii już wypracowały?

Jeżeli transformacji w Turowie nie przeprowadzi się w sposób zaplanowany i systemowy, kombinat może stać się kolejnym symbolem upadku polskiego górnictwa. Zdaniem samych władz PGE, groźba gwałtownego wyłączenia kompleksu energetycznego dostarczającego do 5% energii zużywanej w Polsce, trafiającej do 3 mln gospodarstw domowych, niesie za sobą konsekwencje porównywalne z pandemią. Zamknięcie kopalni oznacza w praktyce wyłączenie również elektrowni w Turowie, a w efekcie zagraża bytowi nawet kilkudziesięciu tysięcy Polaków, którzy stracą środki do życia.

Realna data, która pozwalałaby na zamknięcie kopalni bez uszczerbku dla polskiego systemu energetycznego to rok 2035. Wynika to chociażby z możliwości zastąpienia mocy elektrowni konwencjonalnej poprzez lokalne źródła OZE, co potwierdzają analizy eksperckie. Skokowy rozwój technologii, jaki obserwujemy aktualnie, może ten proces jeszcze przyśpieszyć.

Czytaj więcej…

07.05.2021 Klastry.org.pl


Prawie w każdym powiecie w Polsce powinien funkcjonować klaster bądź spółdzielnia energetyczna – Ireneusz Zyska. Krajowa Izba Klastrów Energii na Kongresie 590

Jednym z warunków sukcesu zielonej energetyki w Polsce muszę być odpowiednie rozwiązania prawne i wątek ten poruszył wiceminister Ireneusz Zyska:

– Jesteśmy przyzwyczajeni do wielkoskalowej energetyki, przygotowywane do realizacji są morskie farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Coraz większą rolę ma jednak energetyka rozproszona – prawie w każdym powiecie w Polsce powinien funkcjonować klaster bądź spółdzielnia energetyczna.

Czytaj więcej…


25.03.2021  WysokieNapiecie.pl

Kto dostanie pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Analiza Projektu Rozporządzenia FST prowadzi do wniosku, że wsparcie w ramach FST powinno zostać udzielone przede wszystkim dla obszarów o obecnie najwyższych poziomach emisji, uzależnionych od przemysłu wydobywczego, a także zmagających się z wyzwaniami związanymi z potencjalną utratą miejsc pracy. W tym kontekście, pewne wątpliwości może budzić uwzględnienie we wstępnej liście subregionu wałbrzyskiego, na terenie którego ostatnia kopalnia została zamknięta pod koniec lat 90. XX w. Jednocześnie, wstępna lista nie obejmuje – jak się wydaje – wszystkich regionów, które zgodnie z założeniami Projektu Rozporządzenia FST powinny zostać zakwalifikowane do wsparcia, takich jak chociażby niektóre obszary woj. lubelskiego (m.in. okolice kopalni Bogdanka) czy też obszary województwa dolnośląskiego, takie jak w szczególności okolice kopalni i elektrowni Turów.

Czytaj więcej…

1.03.2021 BiznesAlert.pl

Spirydowicz: Czyste technologie węglowe to szkodliwe mrzonki

Tym bardziej najmniejszego sensu nie ma uruchamianie milionowych inwestycji w wątpliwy „zielony węgiel”, bez wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, jeśli już za kilka lat i tak trzeba będzie z nich rezygnować. Fakty są takie, że wszędzie na świecie OZE i transformacja gospodarcza mają zielone światło. Węgiel – nie. – Agnieszka Spirydowicz koordynator Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego i ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii.

Czytaj więcej…

05-07.02.2021 Dziennik Gazeta Prawna

Debata „Zielona Polska – wyzwanie dla firm, rolników, samorządów i rządu”

Uważam, że rozwiązaniem, które pozwala osiągnąć cele klimatyczne i zapewnić rozwój samorządów, firm i rolników, są klastry energii

– Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Więcej (video)…

02.02.2021 GRAMwZIELONE.pl

Klastry potrzebują regulacji

GRAMwZIELONE.pl – Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o OZE w obszarze klastrów. Jakie rozwiązania powinny się tam znaleźć?

Albert Gryszczuk – Ustawa powinna wyregulować status klastrów na rynku energetycznym. Klastry powinny dostać status uczestnika rynku energetycznego. Kolejny element to możliwość skorzystania z istniejącej infrastruktury sieciowej. Klastry mogą same budować sieć, pytanie czy to ma sens. Wszyscy odbiorcy w klastrach są podłączeni do sieci, więc jaki jest sens zmuszania klastrów do budowania własnych sieci i marnowania zasobów?

Czytaj więcej…
Część I wywiadu
Część II wywiadu

20.01.2021 – Rzeczpospolita

Podatek rolny: farma fotowoltaiczna z korzystną daniną

MICHAŁ SKORUPKA ADWOKAT, EKSPERT KRAJOWEJ IZBY KLASTRÓW ENERGII, PARTNER W KANCELARII KBPP
Jeśli farma fotowoltaiczna zajmuje tylko część gruntu rolnego, całkowicie zasadny jest pobór podatku od nieruchomości używanych w biznesie tylko od tej części gruntu, a od reszty – podatku rolnego. Nie jest to obchodzenie przepisów ani chęć zubożania budżetów gmin, raczej nawiązanie do dobrych praktyk stosowanych już w Europie Zachodniej, w tym w Niemczech. Uprawa roślin lub przeznaczenie gruntu na pastwisko dla zwierząt na terenie zajętym częściowo przez elektrownię słoneczną pozwala zapobiec wyjałowieniu gleb. Nawet gdy firma zajmująca się produkcją zielonej energii wydzierżawi część takiego gruntu rolnego od właściciela na wiele lat, utrzyma on związek agrarny ze swoją ziemią, co ze względów społecznych też jest istotne.

Czytaj więcej…

15.01.2021 – Puls Biznesu

Rajdowa szkoła biznesu

Kibice rajdów terenowych znają Alberta Gryszczuka jako doskonałego kierowcę rajdowego, tryumfatora wielu imprez cross-country w Polsce i na świecie oraz konstruktora aut rajdowych. Tym, którzy interesują się rynkiem innowacji, to nazwisko bardziej się kojarzy z przedsiębiorcą i innowatorem ze Zgorzelca, mocno zaangażowanym w odnawialne źródła energii i nowoczesne technologie.

To się razem je?

– Oczywiście. Nie chodzi o dziedzinę. Chodzi o wyzwania – twierdzi Albert Gryszczuk.

Czytaj więcej…

07.12.2020 – Miesięcznik FORBES


„W klastrze energii chodzi o to, aby lokalnie wytwarzać i lokalnie zużywać energię, a w konsekwencji by była ona tańsza” – mówi Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii.

Klastry Energii mogą być również ważnym elementem transformacji energetycznej w Polsce, czego najlepszym przykładem może być ZKlaster

W sekcji Liderzy Klimatyczni, w grudniowym wydaniu Forbesa, znajdą Państwo również opinie Daniela Raczkiewicza, eksperta KIKE.

28.10.2020 – KierunekEnergetyka.pl

Ursula von der Leyen o przyszłości Turowa: „Rozumiemy stanowisko ZKlastra”

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, prawdopodobnie do końca roku Komisja Europejska rozpatrzy sprawę skargi strony czeskiej na działalność KWB Turów. Na razie KE informuje, że czeka na wyjaśnienia strony polskiej oraz zapewnia, że rozumie wagę sprawy, także ze względu na miejsca pracy zatrudnionych w kompleksie pracowników. Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster), który prowadzi dialog z Komisją Europejską, odnośnie transformacji energetycznej Turowa, otrzymał właśnie oficjalną odpowiedź z Brukseli

Czytaj więcej…


27.10.2020 – Kapitał Dolnego Śląska

Rozmowa z Albertem Gryszczukiem prezesem Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, a także prezesem Krajowej Izby Klastrów Energii. Rozmawia Ryszard Rzabiński

„Rozwój OZE w regionie Dolnego Śląska, może skutecznie wpłynąć na przyciągnięcie nowych zagranicznych inwestycji. Obok światowych potentatów, takich jak LG, Toyota, czy Amazon, na Dolnym Śląsku mogą pojawić się inne duże firmy, których działalność charakteryzuje się dużą energochłonnością. Dzięki wykorzystaniu lokalnej zielonej energii będą one mogły znacząco obniżyć swój ślad węglowy. Zgodnie z opiniami ekspertów przedsiębiorstwa takie mogą stanowić źródło zatrudnienia dla tysięcy osób.”

Czytaj więcej…

12.10.2020 – MontelNews

Informacja o raporcie Krajowej Izby Klastrów Energii trafiła na łamy prestiżowego serwisu MontelNews!

Poland could replace lignite plant with renewables – study

Poland could use a 5.5 GW combination of solar, onshore wind and hydro power to replace the 2 GW Turow lignite-fired plant in the country’s southwest, according to a Warsaw Technical University report released on Tuesday.
The capacity of the Turow plant is expected to grow from 1.5 GW to 2 GW after the commissioning of a 450 MW unit 7 in April. But it could be replaced by 2.1 GW in solar farms, 1.1 GW in onshore wind farms and a 2.3 GW pumped-storage hydro plant in the Turow mine for PLN 23.8bn (EUR 5.2bn), the university said in the report, commissioned by Zgorzelec Power Cluster.

“The renewable units could be built in the area of the Turow plant and mine and nearby,” Tomasz Drzal, manager of the cluster’s office, told Montel. “We have assessed it and there is enough space.”

The cluster is an alliance of local municipalities, renewable developers, high-tech firms and factories from the Turow vicinity. It is trying to show state-owned utility PGE, owner of the Turow complex, options for the location following the plant’s likely closure, said Drzal.

The hydro unit would be built at the mine after flooding it with water and constructing a dam. The dam would divide the artificial lake into two parts, with water being pumped to one part at times when wind and solar units produce power, and the unit being used to run generators when the wind and solar units do not produce power.
While neither PGE nor Poland’s government has pledged to shut down Turow soon, the plant is facing opposition from neighbouring Czech Republic and environmental lobbies.
PGE in March secured a six-year extension of its mining license for lignite at the Turow mine from the Polish climate ministry, but the Czech Republic is challenging the permit. The southern neighbour last month asked the European Commission to investigate the permit’s legitimacy.
Poland has yet to pledge zero emissions by 2050, and it has contested the EU’s climate policy for years. But it struck a deal last month with miners to close coal mines by 2050.
In September, it updated its draft energy policy by shaving coal’s share of the energy mix from 80% currently to 11% in 2040.

PGE was not immediately available for comment. Więcej…

7.10.2020 – CIRE.pl

Po wczorajszej informacji o koncepcji Krajowej Izby Klastrów Energii, budowy elektrowni szczytowo-pompowej na terenie Elektrowni Turów, PGE poinformowało o powołaniu zespołu, który pracuje nad programem sprawiedliwej transformacji regionu turoszowskiego

czytaj więcej…

6.10.2020 – Puls Biznesu

Turów mógłby być wodnym magazynem

Elektrownię Turów można zastąpić miksem odnawialnych źródeł energii, czyli wiatru, słońca, biomasy i wody — wynika z raportu Krajowej Izby Klastrów Energii
Analiza wykazała, że w celu pokrycia produkcji energii elektrycznej obecnej pracy elektrowni Turów należy przyjąć odpowiedni miks OZE: za 1,14 GW odpowiadałyby farmy wiatrowe, za 2,1 GW — farmy fotowoltaiczne, za 0,06 GW — elektrownia na biomasę, a za 2,3 GW — elektrownia szczytowo-pompowa

Czytaj więcej…

09.09.2020 – alebank.pl

Wydaje się, że klastry energii, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, będą istotnym elementem dla transformacji wielu polskich regionów. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku powstaną przepisy, dzięki którym energia odnawialna wytworzona w ramach klastrów energii będzie tańsza od konwencjonalnej.

Czytaj więcej…

03.08.2020 – blog.kurasinski.com

Wywiad z prezesem Krajowej Izby Klastrów Energii na blogu Artura Kurasińskiego.

A w nim:

  • o rozwoju elektromobilności i ekokonwersji w Polsce
  • projekcie Izera
  • współpracy InnovationAG z InPostem

Czytaj więcej…

18.06.2020 – Rzeczpospolita

Nasza publikacja dla dziennika Rzeczpospolita

A w niej opisujemy:

  • bariery dla rynku PV
  • konkretne przepisy
  • nasze rekomendacje zmian prawnych i systemowych

Czytaj więcej…

20.04.2020 – portal gramwzielone.pl

Tereny pod Bogatynią na Dolnym Śląsku są obecnie największym fotowoltaicznym placem budowy w Polsce. Konstrukcja kolejnych farm fotowoltaicznych przebiega zgodnie z planem mimo zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie uczestniczące w niej firmy włączają się w pomoc w walce z epidemią.

Podmioty wchodzące w skład Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster) realizują pod Bogatynią obecnie największą inwestycję fotowoltaiczną w kraju. Czytaj więcej…

06.04.2020 – Serwis biznesalert.pl

– Realizacja żadnej strategii nie będzie możliwa bez przeprowadzenia wcześniejszego dialogu i dokonania ustaleń z najpoważniejszymi aktualnie graczami (i jednocześnie największymi pracodawcami), jakimi są spółki energetyczne i kopalnie – przekonuje Agnieszka Spirydowicz, koordynator Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego niedaleko Elektrowni Turów w polemice do tekstu opublikowanego w BiznesAlert.pl.

31.03.2020 – Serwis OnOze.pl

Krajowa Izba Klastrów Energii proponuje kompleksowe zmiany w zakresie regulacji dla rynku energetyki rozproszonej

Krajowa Izba Klastrów Energii przygotowuje aktualnie pakiet
rozwiązań, który zostanie przedstawiony polskiemu rządowi, a jego część
może być też uwzględniona w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”.
Eksperci izby są w stałym kontakcie nie tylko z jej członkami, ale
również przedstawicielami innych organizacji i zbierają wszystkie
konstruktywne postulaty.

Wystosowaliśmy apel do wszystkich zainteresowanych podmiotów, aby w tym trudnym dla całego rynku okresie, zastanowić się wspólnie nad rozwiązaniami, które będą mogły na stałe zagościć w polskim systemie prawnym. Nie chodzi nam jedynie o doraźne zapisy, które zostaną ujęte w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Oczywiście, o działaniach ad hoc też nie możemy zapomnieć, tym bardziej, że pomysły KIKE zostały już uwzględnione w projekcie rządowym, przesłanym w zeszłym tygodniu do Sejmudeklaruje Piotr Budzisz, członek zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii. Czytaj więcej…

 

23.03.2020 – Portal WNP.pl

Terminy dostaw zielonej energii zagrożone. Rząd chce podać rękę inwestorom
Organizacje branży OZE postulują wydłużenie – ze względu na epidemię koronawirusa zakłócającą łańcuchy dostaw – ustawowych terminów dostarczania (sprzedaży) pierwszej energii przez instalacje, które wygrały aukcje OZE. Za przekroczenie terminów grożą poważne sankcje. Rząd planuje wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i zmniejszyć ryzyko niedotrzymania kluczowych terminów… Czytaj więcej…

19.03.2020 – Portal gramwzielone.pl

Klastry apelują o więcej czasu na uruchomienie farm PV

Krajowa Izba Klastrów Energii zaapelowała do rządu o wydłużenie terminu na uruchomienie sprzedaży energii z farm fotowoltaicznych objętych systemem aukcyjnym. Ma to wynikać z możliwego niedoboru modułów fotowoltaicznych na skutek perturbacji w chińskim przemyśle PV spowodowanych koronawirusem. Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE) podkreśla, że z uwagi na przesunięcie w ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o OZE terminu wygaszenia systemu aukcyjnego – z 2035 r. na 2039 r. – postulowane przesuniecie terminu na rozpoczęcie sprzedaży poza listopad 2020 roku nie będzie wiązało się z koniecznością skracania maksymalnego 15-letniego okresu wsparcia dla instalacji. Czytaj więcej…

 

18.03.2020 – Portal CIRE.pl

 

KIKE: w związku z konronawirusem inwestorzy i deweloperzy farm fotowoltaicznych narażeni są na brak możliwości terminowego dokończenia projektów

W związku ze zwołaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenia Rady Gabinetowej, które dotyczyło sytuacji epidemiologicznej w kraju, a w szczególności pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, swoje stanowisko przedstawiła Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE). Izba zwraca uwagę na istotne obawy wszystkich firm, pracujących nad uruchomieniem farm fotowoltaicznych w Polsce.
KIKE zaznacza, że epidemia koronawirusa i przedłużająca się przerwa w pracy chińskich fabryk, skutkuje widocznymi niedoborami towarów technologicznych oraz komponentów na całym świecie. Pękają łańcuchy dostaw, a ofiarami chińskiego wirusa padają nawet największe globalne korporacje. W odniesieniu do najnowszych informacji pochodzących od członków KIKE oraz analiz jej ekspertów, wiadomo, że w Polsce silnie odczuwalne skutki widać właśnie w branży fotowoltaicznej. Czytaj dalej

 

21.02.2020 – Portal OnOZE.pl

2 miliardy Euro dla Polski
We Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Regionów Węglowych w Transformacji. Przypomnieć należy, że Komisja Europejska, przy wsparciu państw członkowskich, planuje wydać nawet 50 miliardów Euro na łagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków przejścia do zero-emisyjnej gospodarki.  Wszystko to w ramach tzw. European Green Deal – Europejskiego Zielonego Ładu, którego cele to osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050, wspieranie przedsiębiorstw w dochodzeniu do czystych produktów i technologii oraz sprawiedliwa transformacja. Czytaj więcej…

17.01.2020 – Portal Gramwzielone.pl

Staje się jasne, że Dolny Śląsk czeka transformacja energetyczna. W obliczu zmian klimatycznych konieczne jest zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Przedstawiciele branży energetycznej dyskutowali wczoraj w Oławie na temat nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej i roli, jaką może w niej odegrać energetyka rozproszona realizowana poprzez klastry energii. Dolny Śląsk nieprzypadkowo jest regionem, z którym wiązane są największe nadzieje na udaną transformację. To właśnie tu, a konkretnie w powiecie zgorzeleckim, działa Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster) – jeden z najlepiej rozwijających się klastrów w Polsce. Czytaj więcej…

7.10.2019Portal Nasze Miasto

W ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii powstał Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego. Jego głównym zadaniem jest współpraca z Komisją Europejską. W ubiegły piątek, 4 października, przedstawiciele władz samorządowych z obszaru działalności Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster), podpisali porozumienie, na bazie którego powstał Komitet Transformacji Regionu Worka Turoszowskiego. Inicjatorem porozumienia jest Zarząd Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Rolą Komitetu będzie działanie na rzecz transformacji regionu węglowego, zgodnie z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego, przy współpracy z Komisją Europejską w ramach „Platform for Coal Regions in Transition”. Czytaj więcej…

23.09.2019 – Portal Teraz Środowisko

Nawet 80 proc. energii z instalacji prosumenckich dławione przez operatorów. Jak na magazyny energii patrzy operator systemu dystrybucyjnego? Ile z „własnej” energii wykorzystują prosumenci? Jak uniknąć jej marnowania przez OSD?

Odpowiedzi na m.in. te pytania pojawiły się na IV Kongresie Magazynowania energii w Polsce, który miał miejsce na II Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej RE-energy w Warszawie w ubiegłym tygodniu. Jednym z podjętych wątków było marnowanie energii z instalacji prosumenckich, którego skala bywa szokująca – Wiemy, że w rekordowym klastrze, 80 proc. energii wyprodukowane podczas szczytu latem jest dławione, ponieważ sieć tego nie wytrzymuje – mówił Piotr Budzisz działający w Klastrze Żywiecka Energia Przyszłości. Czytaj dalej…

20.09.2019 – Radio Wrocław

Koło Zgorzelca została oficjalnie rozpoczęta budowa systemu sieci energetycznych i Głównego Punktu Odbioru energii z powstających tam ogromnych farm fotowoltaicznych. Elektrownie słoneczne dostarczają tam w tej chwili 30 megawatów energii, a będą prawie 90. To jeden z największych kompleksów tego typu w kraju. – Chcemy mieć takich więcej, ale nie oznacza to likwidacji energetyki konwencjonalnej – mówi wiceminister energii Krzysztof Kubów, który wziął udział w uroczystości wbicia pierwszej łopaty na placu budowy. Jest to nowatorski projekt w skali kraju, bo energia odbierana będzie na terenie kopalni Turów, czyli zmniejszy ślad węglowy wydobycia paliwa kopalnego. Inwestycje realizuje Zgorzelecki Klaster Energetyczny, który testuje obecnie również m.in. elektryczne samochody dla KGHM i Turowa. – W sumie stacja ma dostarczać do sieci około 55 megawatów energii – mówi Albert Gryszczuk, prezes Zgorzeleckiego Klastra Energii. Czytaj dalej…

19.09.2019 – Serwis Teraz Środowisko

Plany zaopatrzenia w energię. Nie tylko obowiązek, ale i szansa dla samorządów. Co trzy lata gminy muszą aktualizować założenia lub plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jakie korzyści mogłoby przynieść tworzenie tych dokumentów z pomysłem mówi Piotr Budzisz z klastra Żywiecka Energia Przyszłości. Zacznijmy od tego, że zgodnie z ustawą prawo energetyczne, samorządy przygotowują założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe(1) (dalej – plany zaopatrzenia w ciepło – zPZC). Dokumenty mają otwierać perspektywę rozwoju na co najmniej 15 lat i być aktualizowane co trzy lata. Gminy są podmiotami, które dla swojego obszaru, powinny tworzyć realne plany energetyczne ze wszystkimi podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze produkcji i przesyłu/dystrybucji energii (cieplnej i elektrycznej) oraz paliw gazowych oraz odbiorcami energii i paliw. Czytaj więcej…

12.07.2019 – WNP.pl

Albert Gryszczuk: Udowodniliśmy, że rozwój klastrów energii jest możliwy bez specjalnych regulacji. Czytaj więcej…

25.06.2019 – Dziennik Gazeta Prawna

Polska jest w trakcie wielkiej rewolucji energetycznej. Współpraca mogłaby być siłą napędową tych zmian. Do tego jednak potrzebne są regulacje prawne, które przełożyłby się na inwestycje. Czytaj więcej…

 

27.05.2019 – Interia.pl

Sokół 4×4. „Polski” samochód na prąd. Leśnicy z Nadleśnictwa Szprotawa mieli niedawno okazję przetestować w terenie Sokoła 4×4, czyli polską „konwersję” na auto elektryczne Land Rovera Defendera. czytaj więcej…

 

 

05.2019 – Menadżer Floty

„Tylko zielona energia ma sens” – rozmowa z Filipem Wiśniewskim – członkiem zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii. czytaj więcej…

20.03.2019 – Puls Biznesu

Przerabianie używanych aut spalinowych na prąd nie jest nowością. Nad Wisłą działa kilka firm oferujących taką usługę. Powstało też kilka „garażowych” prototypów. Teraz do tego grona chce dołączyć Albert Gryszczuk, twórca Hubu Innowacji w ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii i znany konstruktor aut rajdowych. czytaj dalej…

9.12.2018 – Serwis Spidersweb.pl

Samochód terenowy? Paaanie, to musi mieć silnik spalinowy, elektryki się do tego nie nadają – tak jeszcze do niedawna mogłaby powiedzieć większość z nas. Polacy poszli jednak pod prąd, tworząc Sokoła 4×4. Co to tak właściwie jest? czytaj dalej…

29.11.2108 – Serwis CEO.com.pl

Przy niemieckiej granicy powstanie jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce czytaj dalej…

 

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.