Rada programowa

Rada programowa

9 maja 2022 roku, podczas IV Forum Energetyki Rozproszonej, odbywającego się na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, doszło do powołania Rady Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.
W jej skład weszli wybitni polscy naukowcy i eksperci związani z zarówno z energetyką odnawialną, jak i konwencjonalną.
Intencją KIKE jest, aby w Radzie Programowej zasiadali najwybitniejsi polscy eksperci z zakresu energetyki (zarówno konwencjonalnej, jak i pochodzącej ze źródeł odnawialnych), elektromobilności oraz nowych technologii. Tylko szeroki front specjalistów, cieszących się szacunkiem wszystkich środowisk, może skutecznie wpłynąć na rozwój polskiej energetyki rozproszonej.

Prof. Jerzy Kaleta
Przewodniczący Rady,
Kierownik Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej na Politechnice Wrocławskiej

Prof.  Zbigniew Hanzelka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. Lech Sitnik
Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Prof. Waldemar Kamrat
Wydział Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Politechnika Warszawska
Prezes Transition Technologies S.A.

Dr hab. inż. Dariusz Prostański
Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Dr Andrzej Węgrzyn
Członek Rady Nadzorczej ARP S.A.

Dr Janusz Michałek
Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Dr Karol Pawlak
Adiunkt w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Grzegorz Wiśniewski
Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Agnieszka Spirydowicz
Prezes Klastra Zgorzeleckiego

Mariusz Bednarski
Ekspert KIKE, w zakresie magazynowania energii

Ireneusz Perkowski
Prezes Spółdzielni Energetycznej EISALL

Artur Kuźniacki
Dyrektor ds. Ciepłownictwa i Wytwarzania, ESV SA