Smart EPC nowym członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Smart EPC nowym członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Rodzina Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE nieustannie się powiększa. Tym razem do naszego grona wstąpiła firma Smart EPC Sp. z o.o., czyli koordynator Klastra Energii w Gliwicach.

Spółka ta od lat świadczy usługi zarządzania energią, zapewniła w tej dziedzinie wielomilionowe oszczędności dla swoich klientów, ponadto zajmuje się wykonawstwem instalacji fotowoltaicznych, kogeneracyjnych oraz biogazowni rolniczych.

Smart EPC Sp. z o.o. realizuje obecnie kilka projektów:

– dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. – budowa dwóch jednostek kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym, o elektrycznej mocy nominalnej 1,2 MWe i ciepłowniczej 1,36 MWt każda

– dla PGE S.A. realizacja inwestycji „Program inwestycyjny dla EC Zgierz”, łącznie cały układ wytwarzał będzie ok. 13,5 MWe mocy elektrycznej oraz 22,2 MWt mocy cieplnej

– Realizacja instalacji wysokosprawnej kogeneracji gazowej w Mysłowicach, budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 3 MWe i termicznej 3 Mwt.

Bardzo miło nam powitać, w naszym gronie, kolejnego koordynatora klastrów energii. Ideą Izby jest również tworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między koordynatorami i podmiotami angażującymi się w rozwój energetyki rozproszonej – Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.