Stanowisko i uwagi Izby dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr UC99)

Stanowisko i uwagi Izby dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr UC99)

Projektowana Ustawa będzie miała znaczący wpływ na działalność i funkcjonowanie klastrów. Jak wynika z przekazanego uzasadnienia projektu, proponowane zmiany, mają na celu m.in. wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej i szerszego rozwoju klastrów energii w Polsce.

Jednakże, ogólne wnioski płynące z przeprowadzonej przez KIKE analizy, wskazują, że projektowane zmiany nie odpowiadają w pełni na podnoszone wcześniej potrzeby klastrów, a ponadto wprowadzają nowe rozwiązania, które budzą kolejne wątpliwości interpretacyjne. Wiele zmian pozornie polepsza sytuację prawną klastrów, jednak w rzeczywistości proponowane rozwiązania mogą okazać się trudne w realizacji, zarówno z przyczyn ekonomicznych, jak i prawnych.