Stanowisko Krajowej Izby Klastrów Energii w sprawie konsekwencji epidemii koronawirusa COVID-19 dla polskiego rynku OZE