Stanowisko Krajowej Izby Klastrów Energii w sprawie zagrożenia zatrzymania inwestycji w OZE w Polsce

Stanowisko Krajowej Izby Klastrów Energii w sprawie zagrożenia zatrzymania inwestycji w OZE w Polsce

Stanowisko Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE dot. projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Biorąc pod uwagę dużą wagę tej inicjatywy i jej potencjalnie ogromny wpływ na rynek (nie tylko energii), Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE, w załączonym stanowisku, przedstawia szereg zagrożeń z niej wynikających. Nie zapominając jednak o nadrzędnym celu tej regulacji, jakim jest ustabilizowanie sytuacji odbiorców końcowych energii elektrycznej, przekazujemy również zestaw rekomendacji, których wdrożenie pozwoli osiągnąć wymieniony cel bez negatywnych konsekwencji dla rynku i samych odbiorców końcowych.

Pełna treść naszego stanowiska: