Szkolenia

Cykl szkoleń zakończony w grudniu 2021

Przeprowadziliśmy cykl bezpłatnych webinariów oraz warsztatów online poświęconych klastrom energii i innym społecznościom energetycznym.


Od 15.11.2021 (poniedziałek) , ruszyły warsztaty online, podczas których mogą Państwo skonsultować się z ekspertami KIKE, w zakresie zgłoszonych wcześniej problemów. Nasi eksperci czekają na Państwa codziennie od godz. 12:00 (z wyjątkiem dni, kiedy odbywają się webinaria. Wówczas od godz. 14)
Zagadnienia do warsztatów oraz uczestnictwo w nich można zgłaszać podczas webinariów lub mailowo na adres kontakt@kike.org.pl
Liczba miejsc na każdym warsztacie jest ograniczona. Zapraszamy!

 

– Za nami już pierwszy termin webinariów (1.10.2021) – materiały, prezentacja i nagranie z webinarium
– Drugi termin (15.10.2021) – materiały, prezentacja i nagranie z drugiego webinarium.
– Trzeci termin (22.10.2021) – prezentacja Min. Rozw. i Tech.,  prezentacja KIKE i nagranie z webinarium
– Czwarty termin (26.10.2021) – prezentacje ekspertów KIKE, nagranie z webinarium
– Piąty termin (29.10.2021) – Zagadnienia prawne: FIT for 55 , Dyrektywa Rynkowa , Dyrektywa RED II – prezentacja i nagranie
– Szósty termin (03.11.2021) – Wytwarzanie i obrót energią w klastrach – prezentacja i nagranie
– Siódmy termin (05.11.2021) – Tworzenie miksu źródeł OZE w społecznościach energetycznych – prezentacja i nagranie
– Ósmy termin (09.11.2021) – Dystrybucja energii w klastrach – prezentacja i nagranie
– Dziesiąty termin (23.11.2021) – prezentacja i nagranie
– Jedenasty termin (24.11.2021) – prezentacja i nagranie
– Dwunasty termin (25.11.2021) – prezentacja i nagranie
– Trzynasty termin (29.11.2021) – webinarium z udziałem ekspertów projektu KlastER – prezentacja i nagranie

 

 

Podczas całego cyklu poznają Państwo:

  • założenia Krajowego Planu Odbudowy, odnośnie wsparcia dla lokalnych społeczności energetycznych, w tym tworzonych z udziałem JST,
  • przykłady najciekawszych klastrów energii działających w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  • korzyści dla JST, wynikające z proinnowacyjnego podejścia i wprowadzenia konkretnych projektów w zakresie rynku energii elektrycznej, rynku energii cieplnej i paliw (OZE).

 

Webinaria będą odbywać się w okresie od początku października, do końca listopada 2021.
Wszystkie zagadnienia będą podzielone na 3 bloki tematyczne:
− I blok prawno-organizacyjny, w tym społeczny
− II blok techniczno-technologiczny
− III blok ekonomiczno-finansowy
W każdym bloku odbędzie się 5 webinariów szkoleniowych (dla nieograniczonej liczby uczestników) oraz 10 warsztatów (dla maksymalnie 10 uczestników).

Webinaria odbywają się na platformie Big Blue Meeting.

Osoby chętne prosimy o zgłoszenia drogą mailową na adres: kontakt@kike.org.pl

Zapraszamy również do zgłaszania pytań i sugestii, związanych z zakresem tematycznym kolejnych webinariów.

Wśród ekspertów, którzy podzielą się z uczestnikami cyklu swoją wiedzą, znaleźli się m.in. Barbara Adamska, Piotr Budzisz, Agnieszka Spirydowicz,  prof. Maciej Sołtysik, czy dr Karol Pawlak.

[events-calendar-templates category=”all” template=”timeline-view” style=”style-1″ date_format=”default” order=”ASC” hide-venue=”yes” socialshare=”no” time=”all” limit=”20″ start_date=”” end_date=””]