Volta Polska nowym członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE!

Volta Polska nowym członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE!

Z niekłamaną przyjemnością informujemy, że Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE ma nowego członka. Jest nim firma Volta Polska.

Volta Polska jest niezależnym producentem energii odnawialnej, który rozwija, finansuje, buduje i nadzoruje instalacje energetyczne (PV, Magazynowanie energii, Wiatr). Ekspertyzy tej rodzimej firmy w zakresie energii odnawialnej obejmują trzy obszary biznesowe.

Pierwszym z nich jest ocena techniczną potencjału danego miejsca, podpisanie umowy o energii odnawialnej z klientem, zajęcie się procedurami administracyjnymi z władzami OSD w celu umożliwienia budowy instalacji energetycznej.

Drugim segmentem działań są inwestycje i finansowanie. Volta ustala optymalne finansowanie dostosowane do specyfiki każdego projektu i inwestuje też w każdą instalację energetyczna.

W ramach trzeciego obszaru wchodzą zarządzanie projektem i aktywami. Instalacja energetyczna jest budowana przez wybranych partnerów, wszystkie komponenty są wysokiej jakości produktem zatwierdzonym przez Voltę Następnie firma zarządza eksploatacją i konserwacją.

Tak w wielkim skrócie prezentuje się Volta Polska. Poprosiliśmy też o komentarz dyrektora zarządzającego KIKE i OZE Tomasza Drzała: – Volta Polska wydaje się być idealnym partnerem dla wielu podmiotów aktywnych na niwie energetyki rozproszonej w Polsce. Wierzę, że dzięki inicjatywie KIKE uda się wprowadzić tę spółkę do środowiska klastrowego. Innym członkom Izby będziemy rekomendować współpracę z Voltą.

Mamy nadzieję na owocną współpracę i dalszy rozwój w wymagającej branży energii odnawialnej. Witamy na pokładzie!