Wizyta Łęczyńskiego Klastra Energii w Zgorzelcu pod egidą Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Wizyta Łęczyńskiego Klastra Energii w Zgorzelcu pod egidą Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

W dniach 28-30.06. przedstawiciele Łęczyńskiego Klastra Energii przyjechali z delegacją do znajdującego się w Zgorzelcu Zklastra. Celem wizyty były warsztaty zorganizowane pod egidą Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

Szkolenia prowadzone były przez: Agnieszkę Spirydowicz, prezes Zklaster, Joannę Tokarczuk, wiceprezes Stowarzyszenia Energii i Wodoru Wklaster, Tomasza Drzała, dyrektora zarządzającego Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Daniela Raczkiewicza, członka zarządu KIKE i OZE oraz Radosława Szylińskiego reprezentującego Zklaster Dystrybucja.

Łęczyński Klaster Energii w czasie wizyty reprezentowali przedstawiciele kopalni LW Bogdanka oraz spółki Energetyka Łęczyńska: Dariusz Stawowy, Monika Łukasik, Piotr Kołodziej, Hubert Obrusiewicz, Rafał Dryś i Adam Kondrakiewicz.

Podczas warsztatów omawiane były m.in. takie zagadnienia jak:

  • Sposoby pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji w ramach klastra – dla samorządów, przedsiębiorstw energetycznych z większościowym udziałem konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii (ŁE), przedsiębiorstw z branży górniczej, pozostałych przedsiębiorstw;
  • Sposoby organizacji dystrybucji energii w ramach klastra, w ramach którego występuje przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia 110 kV;
  • Opis dobrych praktyk w zakresie zmiany profilu poboru mocy w ramach klastra, mającej na celu maksymalizację autokonsumpcji;
  • Magazynowanie energii – technologie, aktualne koszty i najkorzystniejsze metody wykorzystania magazynów w klastrach energii;
  • Koncesje URE – głównie w kontekście koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przewagi działania klastra energii nad samodzielnie funkcjonującym podmiotem
  • Legislacja (obowiązujące regulacje prawne i ich charakterystyka pod względem możliwości i ograniczeń funkcjonowania Klastrów, planowane zmiany dot. klastrów w świetle projektu nowelizacji ustawy o OZE nt. Klastrów – UC 99 – przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu) i inne wymogi prawne stawiane przed Klastrami (raportowanie do jednostek nadzorujących, regulacje ograniczające poszczególnych członków i działalność Klastra).

Oprócz warsztatów uczestnicy spacerowali po Zgorzelcu i Gerlitz, odwiedzili też zgorzelecką farmę fotowoltaiczną i siedzibę działającej w ramach Zklastra firmy Innovation AG – producenta pierwszego polskiego elektrycznego samochodu dostawczego eVANPL.