Włodawski Klaster Energii nowym członkiem KIKE i OZE!

Włodawski Klaster Energii nowym członkiem KIKE i OZE!

Z nieskrywaną radością informujemy, że rodzina Krajowej Izby Klastrów Energii wciąż się powiększa. Nowym członkiem KIKE i OZE został Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii.

Czym jest Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii?

Samorządy powiatu włodawskiego, przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje działające na obszarze powiatu włodawskiego, wychodząc naprzeciw tym nowym trendom, a także uznając dokonujące się przeobrażenia w sferze energetyki za niepowtarzalną szansę na rozwój, powołały 12 kwietnia 2017 r. Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii.

Do Klastra przystąpiły lokalne samorządy, przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane wspólnym wytwarzaniem, obrotem i konsumpcją wyprodukowanej w ramach klastra energii.

Członkami i partnerami klastra stały się też Politechnika Lubelska oraz PGE Dystrybucja SA.Koordynatorem klastra zostało Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych SIS, założone w 1995, które jest zarówno przedsiębiorcą jak i  Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB), a także inwestor i właściciel instalacji PV, które kieruje bieżącymi pracami porozumienia. SIS  stworzyło strategię rozwoju klastra i wygrało ogólnopolski konkurs dla klastrów energii organizowany przez Ministra Energii – uzyskując certyfikat z wyróżnieniem Pilotażowego Klastra Energii.

Przystąpienie do KIKE Włodawskiego Klastra Energii jest bardzo istotnym wydarzeniem. Wierzę, że zyskujemy nie tylko nowego członka, ale też duży asset merytoryczny. Mam tu na myśli, w szczególności osobę Pana Prezesa Krzysztofa Szydłowskiego, którego działalność w zakresie rozwoju OZE na Lubelszczyźnie jest godna uznania. Już od początku swej obecności w Izbie widzimy jego aktywność w zakresie nowych regulacji prawnych i recenzji działań administracji centralnej.  – komentuje Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.