Zarząd

Albert Gryszczuk – Prezes Zarządu Izby

Doświadczony menedżer, przedsiębiorca i wynalazca. Jego strategia biznesowa opiera się na wdrażaniu pomysłów i projektów, zarówno pod względem biznesowym, jak i technologicznym. Pomysłodawca wielu klastrów energii i ich aktywny członek. Jako specjalista zajmuje się integracją systemów, które pozwalają uzyskać nowe funkcjonalności w dziedzinie energii odnawialnej, e-mobilności, finansów, zanieczyszczenia powietrza, kontroli pojazdów, mechaniki i optyki. Inwestor i anioł biznesu wspierający i wdrażający projekty z różnych dziedzin na wczesnym etapie rozwoju. Inwestor i menedżer w start-upach tworzących technologiczną przyszłość. Twórca zgorzeleckiego huba innowacji specjalizującego się w tworzeniu technologii dla klastrów energii.

Sławomir Nowicki – Członek Zarządu Izby

Prezes Zarządu ESV SA. Z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, ale od wielu lat jego prawdziwą pasją jest budowa organizacji gospodarczych. Otwartość, poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań i determinacja pomogły mu stworzyć ogólnopolską Grupę Kapitałową ESV, która od blisko 30 lat skutecznie działa na rynku energetycznym jako niezależny operator systemu dystrybucyjnego (OSDn). Stale poszukuje nowych dróg rozwoju i wyzwań dla swojej działalności. Przywiązuje dużą wagę do etyki biznesu. Jest otwarty na nowatorskie idee i projekty z zakresu inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej i magazynowania energii. Współtworzy klastry energii, gdyż tworzą one podstawę energetyki rozproszonej w Polsce i są jednym z filarów wzrostu bezpieczeństwa energetycznego. Sam mówi o sobie, że jest „pierwszym weterynarzem wśród energetyków i pierwszym energetykiem wśród weterynarzy”.

Dr Karol Pawlak – Członek Zarządu Izby

Adiunkt w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Pan Karol Pawlak posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki Jego doktorat oraz liczne prace naukowe dotyczą m.in. magazynowania energii elektrycznej i cieplnej.
Jego doświadczenie zawodowe i naukowe obejmuje stanowiska:
2020 – obecnie: Prezes Zarządu Sustainable Energy Solutions
2013- obecnie: Wicedyrektor ds. studiów Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej2010-2012: Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający w Elektrownia Północ Sp. z o.o.
2009-2012: Prezes Zarządu Polenergia Dystrybucja
2008-2009: Wiceprezes Zarządu Polenergia Dystrybucja
2008 – obecnie: Instytut Doradztwa i Analiz Dr inż. Karol Pawlak
2006-2008: Członek Rady Nadzorczej Media Sp. z o.o.
2005-2008: Dyrektor Departamentu Sprzedaży Energii Elektrycznej i Usług w Polenergia SA
2005-2012: Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie.

Daniel Raczkiewicz – Członek Zarządu Izby

Ekspert rynku energii odpowiedzialny za budowanie strategii energetycznych. Współtwórca pierwszych klastrów energii w Polsce. Od 10 lat pasją i zamiłowaniem jest związany z energetyką zawodową. Jako główny specjalista w Elektrowni Kozienice (ENEA Wytwarzanie) był odpowiedzialny za strategię w obszarze odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu brał udział w opracowaniu koncepcji logistyki dostaw biomasy na potrzeby grupy. Od początku 2022 roku członek zarządu i co-founder w Grupie EnergyNAT. Specjalizuje się w projektach polegających na osiągnięciu samowystarczalności energetycznej i redukcji śladu węglowego, w oparciu o własną produkcję energii w elektrowniach PV i w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowę strategii transformacji energetycznej przedsiębiorstw, modeli uczestnictwa w rynku energii, modeli zakupowych, bilansowania energii, umów cPPA oraz auto-konsumpcji w wielu punktach poboru.

Tomasz Drzał

Dyrektor Zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii.

Autor licznych opracowań dotyczących rozwoju rynku PV w Polsce i Europie. Z ramienia Krajowej Izby Klastrów Energii konsultuje prace projektu KLASTER przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Również jako przedstawiciel KIKE, brał udział w pracach grupy roboczej Ministerstwa Klimatu, pod kierownictwem prof. Adama Drobniaka, współtworząc raport „Rekomendacje – Sprawiedliwa Transformacja”. Doświadczony menedżer, specjalizujący się w dziedzinie komunikacji projektów energetycznych. Jest prawnikiem, absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Levin College of Law.

Paweł Wechta

Pełnomocnik Zarządu, Polska zachodnia

Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Członek Związku Pracodawców Polska Miedź, członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Franklin University MBA. Autor kilku publikacji naukowych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i budowania kapitału relacyjnego na wyższym poziomie strategicznym. Posiada 25-letnie doświadczenie biznesowe, ściśle współpracuje z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami z otoczenia medialnego, sportowo-kulturalnego wdrażając elementy polityki CSR.

Przemysław Przyjazny

Pełnomocnik Zarządu

Ekspert handlowy i finansowy. Zdobywał  doświadczenia w bankowości, handlu międzynarodowym i krajowym. Posiada szerokie kompetencje w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i źródeł finansowania, zawodowy negocjator, interim manager. Założyciel Izby Zaangażowanego Biznesu. Mentor programu Early Warning Europe. Fundator i inicjator międzynarodowych działań akademickich. Partner strategiczny SMW Legal – kancelarii prawno-biznesowej. Prezes Zarządu SMW Business Development zajmującej się pozyskiwaniem środków na inwestycje w kraju i zagranicą. Swoją pracę opiera głównie na stabilnych relacjach. Zajmuje się głównie województwami: wielkopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko pomorskim i łódzkim.