Zarząd

Albert Gryszczuk

Prezes Zarządu

Doświadczony menedżer, przedsiębiorca i wynalazca. Jego strategia biznesowa opiera się na wdrażaniu pomysłów i projektów, zarówno pod względem biznesowym, jak i technologicznym. Pomysłodawca wielu klastrów energii i ich aktywny członek. Jako specjalista zajmuje się integracją systemów, które pozwalają uzyskać nowe funkcjonalności w dziedzinie energii odnawialnej, e-mobilności, finansów, zanieczyszczenia powietrza, kontroli pojazdów, mechaniki i optyki. Inwestor i anioł biznesu wspierający i wdrażający projekty z różnych dziedzin na wczesnym etapie rozwoju. Inwestor i menedżer w start-upach tworzących technologiczną przyszłość. Twórca zgorzeleckiego huba innowacji specjalizującego się w tworzeniu technologii dla klastrów energii.

Piotr Budzisz

Członek Zarządu

Ekspert do spraw zarządzania eko-energetycznego. Autor wielu opracowań z zakresu planowania energetycznego oraz projektów parasolowych i grantowych w rozproszone źródła energii. Propagator rynku OZE i energetyki rozproszonej. Pełnomocnik Klastra Energii – Żywiecka Energia Przyszłości. Przewodniczący Rady Koordynatorów Klastrów w ramach Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej.

Filip Wiśniewski

Członek Zarządu

Wybitny specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki) oraz zarządzania i optymalizacji energetycznej.  Założyciel Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Autor wielu dokumentów strategicznych w tym m.in. Strategii Energetycznej dla miasta Jelenia Góra. Ponadto opracował i wdrożył, jako pierwszy w Polsce, system autonomicznego i energooszczędnego inteligentnego oświetlenia miejskiego.
Prezes zarządu w spółkach MAF ENERGY Sp. z o.o. , Blue Chip Sp. z o.o. oraz AVC Polska Sp. z o.o.

Sławomir Kowal

Członek Zarządu

Ukończył studia z zakresu zarządzania strategicznego oraz podyplomowe z prawa europejskiego , audytu i kontroli finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. także w organach statutowych spółek prawa handlowego. Sławomir Kowal jest aktywnym działaczem w zakresie rozwijania idei ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem OZE. Doradca rektora w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy, specjalizujący się w nowych technologiach i OZE. Inicjator Żagańskiej Strefy Gospodarczej. Jest jednym z założycieli Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności. Doświadczony samorządowiec, ekspert programów dla samorządów.

Łukasz Trześniewski

Członek Zarządu

Analityk ekonomiczny specjalizujący się w analizie, projektowaniu i rozwoju przedsięwzięć z sektora energetyki, odnawialnych źródeł energii, it i finansów. Doświadczony menadżer projektów z zakresu nowoczesnych technologii, zawsze dążący do skutecznego przekształcenia wizji lub wynalazku w produkt.w swoich działaniach dąży do uzyskania maksymalnej synergii potencjałów różnych osób, organizacji i technologii, upatrując w integracji źródła sukcesu innowacyjnych projektów biznesowych.