Zarząd

Albert Gryszczuk

Prezes Zarządu

Doświadczony menedżer, przedsiębiorca i wynalazca. Jego strategia biznesowa opiera się na wdrażaniu pomysłów i projektów, zarówno pod względem biznesowym, jak i technologicznym. Pomysłodawca wielu klastrów energii i ich aktywny członek. Jako specjalista zajmuje się integracją systemów, które pozwalają uzyskać nowe funkcjonalności w dziedzinie energii odnawialnej, e-mobilności, finansów, zanieczyszczenia powietrza, kontroli pojazdów, mechaniki i optyki. Inwestor i anioł biznesu wspierający i wdrażający projekty z różnych dziedzin na wczesnym etapie rozwoju. Inwestor i menedżer w start-upach tworzących technologiczną przyszłość. Twórca zgorzeleckiego huba innowacji specjalizującego się w tworzeniu technologii dla klastrów energii.

Piotr Budzisz

Członek Zarządu

Ekspert do spraw zarządzania eko-energetycznego. Autor wielu opracowań z zakresu planowania energetycznego oraz projektów parasolowych i grantowych w rozproszone źródła energii. Propagator rynku OZE i energetyki rozproszonej. Pełnomocnik Klastra Energii – Żywiecka Energia Przyszłości. Przewodniczący Rady Koordynatorów Klastrów w ramach Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej.

Filip Wiśniewski

Członek Zarządu

Wybitny specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki) oraz zarządzania i optymalizacji energetycznej.  Założyciel Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Autor wielu dokumentów strategicznych w tym m.in. Strategii Energetycznej dla miasta Jelenia Góra. Ponadto opracował i wdrożył, jako pierwszy w Polsce, system autonomicznego i energooszczędnego inteligentnego oświetlenia miejskiego.
Prezes zarządu w spółkach MAF ENERGY Sp. z o.o. , Blue Chip Sp. z o.o. oraz AVC Polska Sp. z o.o.

Sławomir Kowal

Członek Zarządu

Ukończył studia z zakresu zarządzania strategicznego oraz podyplomowe z prawa europejskiego , audytu i kontroli finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. także w organach statutowych spółek prawa handlowego. Sławomir Kowal jest aktywnym działaczem w zakresie rozwijania idei ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem OZE. Doradca rektora w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy, specjalizujący się w nowych technologiach i OZE. Inicjator Żagańskiej Strefy Gospodarczej. Jest jednym z założycieli Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności. Doświadczony samorządowiec, ekspert programów dla samorządów.

Łukasz Trześniewski

Członek Zarządu

Analityk ekonomiczny specjalizujący się w analizie, projektowaniu i rozwoju przedsięwzięć z sektora energetyki, odnawialnych źródeł energii, it i finansów. Doświadczony menadżer projektów z zakresu nowoczesnych technologii, zawsze dążący do skutecznego przekształcenia wizji lub wynalazku w produkt.w swoich działaniach dąży do uzyskania maksymalnej synergii potencjałów różnych osób, organizacji i technologii, upatrując w integracji źródła sukcesu innowacyjnych projektów biznesowych.

Paweł Wechta

Pełnomocnik Zarządu, Polska zachodnia

Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Członek Związku Pracodawców Polska Miedź, członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Franklin University MBA. Autor kilku publikacji naukowych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i budowania kapitału relacyjnego na wyższym poziomie strategicznym. Posiada 25-letnie doświadczenie biznesowe, ściśle współpracuje z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami z otoczenia medialnego, sportowo-kulturalnego wdrażając elementy polityki CSR.