Zielony wodór a kobiety – przedstawiamy prezes Zklastra Agnieszkę Spirydowicz

Zielony wodór a kobiety – przedstawiamy prezes Zklastra Agnieszkę Spirydowicz

Inicjatywa „Women in Green Hydrogen” to sieć międzynarodowa sieć zrzeszająca pełne pasji kobiety pracujące w sektorze zielonego wodoru i propagujące jego ideę. Celem tego projektu jest zwiększenie widoczności i wzmocnienie głosów kobiet pracujących w zielonym wodorze.

Jedną z zaledwie dziesięciu Polek należących do „Women in Green Hydrogen” jest Agnieszka Spirydowicz. Czyli prezes Zgorzeleckiego Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej Zklaster, współzałożyciel i członek rady programowej Krajowej Izby Klastrów Energii. A także organizator I Międzynarodowej Konferencji Wodorowej w Zgorzelcu.

Spirydowicz to także doświadczony manager w zakresie innowacyjnych projektów w kluczowych obszarach dla gospodarki kraju, z udokumentowaną historią pracy w branży doradztwa strategicznego. Specjalista w sektorze klastrów energii oraz rynku OZE, a także tematów z zakresu Transformacji Energetycznej oraz tzw. Sprawiedliwej Transformacji. Znana jest z pracy na poziomie lokalnym (zwłaszcza w powiecie zgorzeleckim), regionalnym, krajowym i unijnym, w tym z współpracy z samorządami (gminy, powiaty, marszałkowie), rządem i instytucjami międzynarodowymi (europejskimi). Posiada doświadczenie w pracy w koordynowanie projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i innymi. Prezes zgorzeleckiego Klastra to też specjalista w zakresie odnawialnych źródeł energii i technologii pokrewnych takich jak magazynowanie energii, bilansowanie, pomiary, elektromobilność itd.

Mamy nadzieję, że niebawem, że reprezentacja Polek w „Women in Green Hydrogen” niebawem się powiększy, gdyż to naprawdę interesująca i, przede wszystkim potrzebna inicjatywa. Sieć ta działa na rzecz promowania udziału kobiet w konferencjach, rozmowach ekspertów i odpowiednich mediach, aby kształtować bardziej zróżnicowany i włączający dyskurs w świecie zielonego wodoru.