Kontakt

Krajowa Izba Klastrów Energii
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

kontakt@kike.org.pl