Szkolenie organizowane przez Wałbrzyski Klaster Energii i Wodoru

W dniach 23-24.05.2024 odbędzie się zorganizowane przez Wałbrzyski Klaster Energii i Wodoru kolejne szkolenie warsztatowe „Społeczności energetyczne w Polsce – korzyści płynące z energetyki rozproszonej dla samorządów i przedsiębiorców”.

Klastry energii odnawialnej w Polsce

Społeczności energetyczne – współpraca to siła

Społeczność energetyczna to stosunkowo nowy termin, który zgodnie z prawem unijnym, dotyczy podmiotów, działających wspólnie w celu dystrybucji, sprzedaży, wytwarzania, zużywania, magazynowania i agregacji energii.

Współpraca w ramach klastra energetycznego OZE pozwala w łatwiejszy sposób osiągnąć poszczególnym partnerom określone cele, niż gdyby prowadzili oni całkowicie samodzielną działalność. Klaster energii odnawialnej, w przeciwieństwie do innych klastrów energetycznych, skupia się na budowaniu trwałych relacji, prowadzących do zielonej transformacji.

Energia odnawialna w klastrach energii – korzyści, wynikające z działania we wspólnotach energetycznych

Dzięki współpracy o charakterze regionalnym (np. w ramach spółdzielni energetycznych) poszczególni członkowie mogą sprawniej i w bardziej elastyczny sposób reagować na potrzeby rynku. Klastry energetyczne OZE w Polsce, wykorzystujące np. energię z farm fotowoltaicznych, to szansa na:

  • wykorzystanie korzyści skali
  • zwiększenie efektywności
  • możliwość dzielenia się praktykami biznesowymi i wiedzą

Energetyka rozproszona a przyszłość Polski – energia odnawialna w klastrach energetycznych

Wraz z rozwojem technologii można zauważyć, że rola mniejszych jednostek wytwórczych o lokalnym charakterze zwiększa się. Energetyka rozproszona ma duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii. Zmniejsza się bowiem zależność od takich paliw kopalnianych, jak węgiel czy ropa naftowa. Fotowoltaika w klastrach energetycznych, elektrownie wodne i wiatrowe w klastrach energii oraz dynamiczne zmiany technologiczne, które idą w parze ze wzrostem popularności energii odnawialnej, to przyszłość Polski.

Energetyka rozproszona nie jest więc jedynie trendem, ale skuteczną praktyką, gwarantującą bezpieczeństwo, sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi i pozwalającą na stopniowe wycofywanie się z energetyki opartej na węglu.

Aktualności

Re Poweric – nowy członek Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Re Poweric – nowy członek Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Z radością informujemy, że firma Re Poweric (spółka z Grupy Kapitałowej Respect Energy), dostarczająca zaawansowane oprogramowanie i usługi dla farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, dołącza do grona członków Krajowej Izby Klastrów Energii (KIKE). Przyjęcie do KIKE to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Cieszymy się, że możemy stać się częścią tak prestiżowego grona, które skupia kluczowe

Czytaj dalej
W Boguszowie-Gorcach odbyło się szkolenie Społeczności energetyczne w Polsce – korzyści płynące z energetyki rozproszonej dla samorządów i przedsiębiorców”

W Boguszowie-Gorcach odbyło się szkolenie Społeczności energetyczne w Polsce – korzyści płynące z energetyki rozproszonej dla samorządów i przedsiębiorców”

W dniach 23-24.05.2024, w Boguszowie-Gorcach, odbyło się zorganizowane przez Wałbrzyski Klaster Energii i Wodoru szkolenie warsztatowe „Społeczności energetyczne w Polsce – korzyści płynące z energetyki rozproszonej dla samorządów i przedsiębiorców”. Dwudniowe spotkanie, połączone z warsztatami, otworzył Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz Starosta, Leonard Górski. Przy realizacji tego wydarzenia udział też wzięli: Krajowa Izba Klastrów Energii i

Czytaj dalej
KIKE na konferencji na temat dekarbonizacji systemów ciepłowniczych

KIKE na konferencji na temat dekarbonizacji systemów ciepłowniczych

W dniu 17 maja wiceprezes zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE Daniel Raczkiewicz wziął udział w konferencji nt. Dekarbonizacji systemów ciepłowniczych organizowaną przez Okręgową izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach. Raczkiewicz wygłosił prelekcję pt. „Budowa społeczności energetycznych w rozwoju rozproszonych źródeł energii – klastry, spółdzielnie, aktywność obywatelska”, pokazując przykłady funkcjonujących społeczności energetycznych na terenie Polski. Szczególnym

Czytaj dalej

Publikacje

20.02.2023 WysokieNapięcie.pl

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE przygotowała strategię rozwoju dla nowo powołanego Łęczyński Klaster Energii

Cieszymy się, że jako Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE mogliśmy wziąć udział w tym projekcie. Potrzeba w Polsce liderów takich jak Bogdanka, aby kreować nową polską energetykę i lokalne rynki energii, oparte o klastry. Mamy nadzieję, że samorządy pójdą za przykładem inicjatora i Łęczyński Klaster Energii będzie modelowy – podsumował Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, współautor strategii Łęczyńskiego Klastra Energii oraz strategii transformacji Energetyki Łęczyńskiej

Więcej…

10.02.2023 Klastry.org.pl

Oszczędzanie, dywersyfikacja i rozwój OZE to najbliższa przyszłość energetyki w Europie

Raport dise dla serwisu klastry.org.pl skomentował prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Albert Gryszczuk:

Należy zgodzić się z kluczowymi konkluzjami raportu przygotowanego przez DISE o dywersyfikacji źródeł energii w Polsce i europie, jako KIKE przekonywaliśmy o tym jeszcze przed wojna w Ukrainie . Jeżeli mówimy o odnawialnych źródłach energii, to pamiętać należy, że są one podstawa energetyki rozproszonej, która znakomicie wpływa na podwyższenie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Mamy nadzieje, ze trudna sytuacja panująca obecnie na całym europejskim kontynencie skłoni nasz rzad, do podjęcia kolejnych działań wzmacniających polską energetykę, uniezależniając ja od źródeł zagranicznych. Tak jak eksperci DISE jesteśmy zdania, że tylko OZE i wodór (dopóki nie zbudujemy energetyki atomowej) dadzą nam stabilną polska energetykę.

Więcej…

31.01.2023 WysokieNapięcie.pl

700 metrów w ustawie wiatrakowej – komentarze ekspertów

– Kryzys energetyczny, spotęgowany wojną za naszą wschodnią granicą, uwypuklił szkodliwość regulacji z 2016 roku. Przez 7 lat zmarnowany został potencjał, który z całą pewnością, mógł pozwolić utrzymać dziś niskie ceny energii w Polsce. Z analiz Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE wynika, że mimo wielu barier, OZE raz po raz ratują nasz system energetyczny, w okresach niedoboru mocy oraz odłączeń (awarii) źródeł konwencjonalnych. Należy zadać kłam powielanym mitom i wyraźnie podkreślić, że energia wiatrowa i słoneczna są praktycznie w 100% przewidywalne i stabilne. Zamiast blokować rozwój tych technologii, należy skupić się na zarządzaniu i magazynowaniu energii ze źródeł odnawialnych, co dałoby Polsce wyjątkowy impuls rozwoju i przewagę na tle innych rynków europejskich – komentuje Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii.

Więcej…

 

28.01.2023 WysokieNapięcie.pl

OZE ratuje polski system energetyczny

Odnawialne źródła energii są najtańszą i najczystszą dostępną energią. Ich atutem jest też to, że mogą być wytwarzane w kraju, co pozwala zmniejszyć nasze zapotrzebowanie na import energii. Od kilku lat spełniają rolę stabilnych źródeł niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania polskiego systemu energetycznego. Wielokrotnie stanowiły żelazną rezerwę i uzupełniały braki w generacji energii, które były wynikiem niewydolności energetyki konwencjonalnej. Najlepszym przykładem był dzień 12 grudnia 2022 roku, kiedy zapotrzebowanie na energię w Polsce było tak duże, że rezerwa systemowa wynosiła „0”. Na szczęście moc OZE tego dnia wyniosła aż 10 500 MW. Generacja OZE znakomicie wypełnia zapotrzebowanie na energię, w dniach, kiedy jest ono wyjątkowo wysokie.

Produkcja energii z OZE, kilka tygodni temu – 29 grudnia 2022 roku – zaspokoiła aż połowę naszego dobowego zapotrzebowania. – informują analitycy Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

Więcej…

Powołanie Izby

Czym są klastry energii?
Klaster energii można opisać jako porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw.
Z perspektywy Krajowego Systemu Energetycznego, klastry energii są ograniczonymi obszarami, dążącymi do samobilansowania. Zgodnie z unijną dyrektywą o odnawialnych źródłach energii – RED II – klastry energii będą miały podmiotowość na rynku energii.

Krajowa Izba Klastrów Energii jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, przedsiębiorców i ich związków, w szczególności funkcjonujących w ramach klastrów energii, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

Izba reprezentuje interesy podmiotów:

– prowadzących działalność wytwórczą, przetwórczą, produkcyjną, usługową, budowlaną, handlową, naukową, rozwojową, związaną z magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybuowaniem, bilansowaniem (lub)
– prowadzących poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż (lub)
– upowszechniających lub doskonalących normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (lub)
– opiniujących lub przygotowujących projekty rozwiązań, w tym projekty przepisów i aktów prawnych (lub)
– oceniających i analizujących efekty wdrażania i funkcjonowania przepisów i aktów prawnych.

Fakty o nas

Krajowa moc OZE
0
Instalacje słoneczne (MW)
0
Elektrownie wodne (MW)
0
Elektrownie wiatrowe (MW)
0
Instalacje na biomasę (MW)