Społeczności energetyczne i klastry energii –  Bezpłatne Webinaria

W imieniu Krajowej Izby Klastrów Energii, działającej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów poświęconych klastrom energii i innym społecznościom energetycznym.

Klastry energii odnawialnej w Polsce

Społeczności energetyczne – współpraca to siła

Społeczność energetyczna to stosunkowo nowy termin, który zgodnie z prawem unijnym, dotyczy podmiotów, działających wspólnie w celu dystrybucji, sprzedaży, wytwarzania, zużywania, magazynowania i agregacji energii.

Współpraca w ramach klastra energetycznego OZE pozwala w łatwiejszy sposób osiągnąć poszczególnym partnerom określone cele, niż gdyby prowadzili oni całkowicie samodzielną działalność. Klaster energii odnawialnej, w przeciwieństwie do innych klastrów energetycznych, skupia się na budowaniu trwałych relacji, prowadzących do zielonej transformacji.

Energia odnawialna w klastrach energii – korzyści, wynikające z działania we wspólnotach energetycznych

Dzięki współpracy o charakterze regionalnym (np. w ramach spółdzielni energetycznych) poszczególni członkowie mogą sprawniej i w bardziej elastyczny sposób reagować na potrzeby rynku. Klastry energetyczne OZE w Polsce, wykorzystujące np. energię z farm fotowoltaicznych, to szansa na:

  • wykorzystanie korzyści skali
  • zwiększenie efektywności
  • możliwość dzielenia się praktykami biznesowymi i wiedzą

Energetyka rozproszona a przyszłość Polski – energia odnawialna w klastrach energetycznych

Wraz z rozwojem technologii można zauważyć, że rola mniejszych jednostek wytwórczych o lokalnym charakterze zwiększa się. Energetyka rozproszona ma duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii. Zmniejsza się bowiem zależność od takich paliw kopalnianych, jak węgiel czy ropa naftowa. Fotowoltaika w klastrach energetycznych, elektrownie wodne i wiatrowe w klastrach energii oraz dynamiczne zmiany technologiczne, które idą w parze ze wzrostem popularności energii odnawialnej, to przyszłość Polski.

Energetyka rozproszona nie jest więc jedynie trendem, ale skuteczną praktyką, gwarantującą bezpieczeństwo, sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi i pozwalającą na stopniowe wycofywanie się z energetyki opartej na węglu.

Aktualności

„Dzień OZE”, czyli nowa inicjatywa Krajowej Izby Klastrów Energii

„Dzień OZE”, czyli nowa inicjatywa Krajowej Izby Klastrów Energii

Podczas V Forum Energetyki Rozproszonej (Energetyka rozproszona wobec kryzysu) odbyło się też zebranie rady programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Poza merytoryczną dyskusją, nad stanem polskiego rynku oraz transformacji

Czytaj dalej
Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii Albert Gryszczuk uhonorowany Pierścieniem Niepodległości!

Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii Albert Gryszczuk uhonorowany Pierścieniem Niepodległości!

Dnia 9 listopada, podczas Wieczornicy Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, idea klastrów energii i szeroko rozumianej energii rozproszonej została doceniona w wyjątkowy sposób.

Czytaj dalej
Członek rady programowej KIKE pełnomocnikiem Marszałka ds. transformacji energetycznej Dolnego Śląska

Członek rady programowej KIKE pełnomocnikiem Marszałka ds. transformacji energetycznej Dolnego Śląska

Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjęto w dniu 25 października br. Strategię Energetyczną Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego. Dokument identyfikuje obszary wsparcia w procesie transformacji energetycznej oraz określa kierunki

Czytaj dalej

Publikacje

06.12.2022 SmartGmina.pl


„Dzień OZE”, czyli nowa inicjatywa Krajowej Izby Klastrów Energii

Poza merytoryczną dyskusją nad stanem polskiego rynku oraz transformacji energetyki konwencjonalnej w kierunku energetyki rozproszonej, padła też bardzo ciekawa propozycja, której inicjatorem była Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE. Chodziło o ustanowienie „Dnia OZE”, który miałby przypadać na 24 czerwca, czyli w najdłuższym dniu w roku. W czasie zamknięcia V Forum Energii Rozproszonej, Andrzej Kaźmierski, dyrektor w Ministerstwie Klimatu i Technologii, a także członek rady programowej KIKE, po raz pierwszy publicznie powiedział o tym pomyśle.

Więcej…

10.11.2022 Klastry.org.pl


Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii Albert Gryszczuk uhonorowany Pierścieniem Niepodległości!

Dnia 9 listopada, podczas Wieczornicy Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, idea klastrów energii i szeroko rozumianej energii rozproszonej została doceniona w wyjątkowy sposób. Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Albert Gryszczuk, został uhonorowany Pierścieniem Niepodległości za pracę na rzecz bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. To wyróżnienie we wcześniejszych latach trafiało w ręce najznamienitszych postaci polskiej polityki, samorządów i środowiska naukowego.

Więcej…

03.11.2022 Zgorzelec.info


Z tego kryzysu wyjdziemy silniejsi…

Albert Gryszczuk: 24 lutego Rosja rozpoczęła wojnę w Ukrainie, całkowicie zmieniając warunki funkcjonowania europejskiej, a więc także polskiej gospodarki. Przypomnijmy, że do tego czasu 55% sprowadzanego do Polski gazu, 66% ropy naftowej i aż 75% węgla kamiennego pochodziło z Rosji. Najwyższy czas, aby Polska uniezależniła się od dostaw z tak niepewnego źródła. Już w marcu, zaraz po rosyjskiej agresji, za pośrednictwem Krajowej Izby klastrów Energii i OZE, wydaliśmy apel do rynku i decydentów, z jasnym przekazem: „Wszystkie ręce na pokład”. To hasło powinno zmobilizować zarówno instytucje i podmioty związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, jak i wydobyciem i przetwórstwem paliw kopalnych.

Aby przeciwstawić się Rosji, potrzebna jest solidarność ponad podziałami – produkcja polskiej energii, ze wszystkich dostępnych źródeł. Nie da się ukryć, że to właśnie OZE mogą najszybciej wypełnić lukę w generacji mocy, przy ograniczeniu importu surowców z zagranicy.

Więcej…

03.11.2022 WysokieNapięcie.pl


Członek Rady Programowej KIKE, Andrzej Węgrzyn poprowadzi transformację energetyczną Dolnego Śląska

Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał jednocześnie, dla inicjowania dialogu interesariuszy transformacji energetycznej oraz koordynowania inicjatyw samorządu dotyczących transformacji energetycznej w regionie, Pełnomocnika ds. transformacji energetycznej – dr Andrzeja Węgrzyna. Do zadań Pełnomocnika należeć także będzie ścisła współpraca z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi przedsięwzięciami obejmującymi budowanie energetyki opartej o odnawialne źródłach energii oraz utrzymywanie stałych kontaktów z agendami rządowymi, środowiskami naukowymi i badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi tworzącymi regionalny ekosystem innowacji energetycznych. Oczekuje się, że zbieranie i analizowanie niezbędnych informacji przez Pełnomocnika pozwoli w większym zakresie pozyskiwać środki finansowe ma transformację energetyczną Dolnego Śląska.

Więcej…

Powołanie Izby

Czym są klastry energii?
Klaster energii można opisać jako porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw.
Z perspektywy Krajowego Systemu Energetycznego, klastry energii są ograniczonymi obszarami, dążącymi do samobilansowania. Zgodnie z unijną dyrektywą o odnawialnych źródłach energii – RED II – klastry energii będą miały podmiotowość na rynku energii.

Krajowa Izba Klastrów Energii jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, przedsiębiorców i ich związków, w szczególności funkcjonujących w ramach klastrów energii, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

Izba reprezentuje interesy podmiotów:

– prowadzących działalność wytwórczą, przetwórczą, produkcyjną, usługową, budowlaną, handlową, naukową, rozwojową, związaną z magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybuowaniem, bilansowaniem (lub)
– prowadzących poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż (lub)
– upowszechniających lub doskonalących normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (lub)
– opiniujących lub przygotowujących projekty rozwiązań, w tym projekty przepisów i aktów prawnych (lub)
– oceniających i analizujących efekty wdrażania i funkcjonowania przepisów i aktów prawnych.

Fakty o nas

Krajowa moc OZE
0
Instalacje słoneczne (MW)
0
Elektrownie wodne (MW)
0
Elektrownie wiatrowe (MW)
0
Instalacje na biomasę (MW)