Społeczności energetyczne i klastry energii –  Bezpłatne Webinaria

W imieniu Krajowej Izby Klastrów Energii, działającej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów poświęconych klastrom energii i innym społecznościom energetycznym.

Klastry energii odnawialnej w Polsce

Społeczności energetyczne – współpraca to siła

Społeczność energetyczna to stosunkowo nowy termin, który zgodnie z prawem unijnym, dotyczy podmiotów, działających wspólnie w celu dystrybucji, sprzedaży, wytwarzania, zużywania, magazynowania i agregacji energii.

Współpraca w ramach klastra energetycznego OZE pozwala w łatwiejszy sposób osiągnąć poszczególnym partnerom określone cele, niż gdyby prowadzili oni całkowicie samodzielną działalność. Klaster energii odnawialnej, w przeciwieństwie do innych klastrów energetycznych, skupia się na budowaniu trwałych relacji, prowadzących do zielonej transformacji.

Energia odnawialna w klastrach energii – korzyści, wynikające z działania we wspólnotach energetycznych

Dzięki współpracy o charakterze regionalnym (np. w ramach spółdzielni energetycznych) poszczególni członkowie mogą sprawniej i w bardziej elastyczny sposób reagować na potrzeby rynku. Klastry energetyczne OZE w Polsce, wykorzystujące np. energię z farm fotowoltaicznych, to szansa na:

  • wykorzystanie korzyści skali
  • zwiększenie efektywności
  • możliwość dzielenia się praktykami biznesowymi i wiedzą

Energetyka rozproszona a przyszłość Polski – energia odnawialna w klastrach energetycznych

Wraz z rozwojem technologii można zauważyć, że rola mniejszych jednostek wytwórczych o lokalnym charakterze zwiększa się. Energetyka rozproszona ma duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii. Zmniejsza się bowiem zależność od takich paliw kopalnianych, jak węgiel czy ropa naftowa. Fotowoltaika w klastrach energetycznych, elektrownie wodne i wiatrowe w klastrach energii oraz dynamiczne zmiany technologiczne, które idą w parze ze wzrostem popularności energii odnawialnej, to przyszłość Polski.

Energetyka rozproszona nie jest więc jedynie trendem, ale skuteczną praktyką, gwarantującą bezpieczeństwo, sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi i pozwalającą na stopniowe wycofywanie się z energetyki opartej na węglu.

Aktualności

Pierwsza w Polsce regionalna strategia energetyczna

Pierwsza w Polsce regionalna strategia energetyczna

Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska podjął wyzwanie opracowania regionalnej strategii energetycznej. Dokument, przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 5662/VI/22 z dnia 19 lipca 2022 r., zatytułowany „Strategia Energetyczna Dolnego Śląska

Czytaj dalej
Zielony wodór a kobiety – przedstawiamy prezes Zklastra Agnieszkę Spirydowicz

Zielony wodór a kobiety – przedstawiamy prezes Zklastra Agnieszkę Spirydowicz

Inicjatywa „Women in Green Hydrogen” to sieć międzynarodowa sieć zrzeszająca pełne pasji kobiety pracujące w sektorze zielonego wodoru i propagujące jego ideę. Celem tego projektu jest zwiększenie widoczności i wzmocnienie

Czytaj dalej
Smart City w wykonaniu miasta Siechnice i ESV S.A. – członka Krajowej Izby Klastrów Energii

Smart City w wykonaniu miasta Siechnice i ESV S.A. – członka Krajowej Izby Klastrów Energii

Rozwój technologii sprawia, że miasta stają się coraz bardziej nowoczesne, a modernizowane elementy ich infrastruktur zaczynają gromadzić cenne dane. Dane te jednak są zazwyczaj wykorzystywane osobno w poszczególnych obszarach, takich

Czytaj dalej

Publikacje

13.09.2021 SmartGmina.pl

Agnieszka Spirydowicz – prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej:

Stworzenie Doliny Wodorowej pozwoli na zintegrowanie różnych interesariuszy w regionie, zajmujących się niezwykle istotną dla polskiej energetyki odnawialnej tematyką wodorową. Należy pamiętać że wodór jest obecnie jednym z priorytetowych tematów dla kraju, a także dla Unii Europejskiej. Liczymy na to, że Dolnośląska Dolina Wodorowa, opierając się na silnym sektorze automotive w regionie, pozwoli na wejście gospodarki na wyższy poziom nowoczesnych technologii. Dzięki znakomicie rozwijającej się energetyce odnawialnej na Dolnym Śląsku, mamy szansę stać się pionierem najbardziej pożądanego kierunku, którym jest zielony wodór. Patronem inicjatywy od samego początku stał się minister Ireneusz Zyska, dzięki któremu dzisiaj został podpisany list intencyjny.

Czytaj więcej…

25.03.2021  WysokieNapiecie.pl

Kto dostanie pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Analiza Projektu Rozporządzenia FST prowadzi do wniosku, że wsparcie w ramach FST powinno zostać udzielone przede wszystkim dla obszarów o obecnie najwyższych poziomach emisji, uzależnionych od przemysłu wydobywczego, a także zmagających się z wyzwaniami związanymi z potencjalną utratą miejsc pracy. W tym kontekście, pewne wątpliwości może budzić uwzględnienie we wstępnej liście subregionu wałbrzyskiego, na terenie którego ostatnia kopalnia została zamknięta pod koniec lat 90. XX w. Jednocześnie, wstępna lista nie obejmuje – jak się wydaje – wszystkich regionów, które zgodnie z założeniami Projektu Rozporządzenia FST powinny zostać zakwalifikowane do wsparcia, takich jak chociażby niektóre obszary woj. lubelskiego (m.in. okolice kopalni Bogdanka) czy też obszary województwa dolnośląskiego, takie jak w szczególności okolice kopalni i elektrowni Turów.

Czytaj więcej…

01.03.2021 BiznesAlert.pl

Spirydowicz: Czyste technologie węglowe to szkodliwe mrzonki

Tym bardziej najmniejszego sensu nie ma uruchamianie milionowych inwestycji w wątpliwy „zielony węgiel”, bez wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, jeśli już za kilka lat i tak trzeba będzie z nich rezygnować. Fakty są takie, że wszędzie na świecie OZE i transformacja gospodarcza mają zielone światło. Węgiel – nie. – Agnieszka Spirydowicz koordynator Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego i ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii.

Czytaj więcej…

Powołanie Izby

Czym są klastry energii?
Klaster energii można opisać jako porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw.
Z perspektywy Krajowego Systemu Energetycznego, klastry energii są ograniczonymi obszarami, dążącymi do samobilansowania. Zgodnie z unijną dyrektywą o odnawialnych źródłach energii – RED II – klastry energii będą miały podmiotowość na rynku energii.

Krajowa Izba Klastrów Energii jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, przedsiębiorców i ich związków, w szczególności funkcjonujących w ramach klastrów energii, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

Izba reprezentuje interesy podmiotów:

– prowadzących działalność wytwórczą, przetwórczą, produkcyjną, usługową, budowlaną, handlową, naukową, rozwojową, związaną z magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybuowaniem, bilansowaniem (lub)
– prowadzących poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż (lub)
– upowszechniających lub doskonalących normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (lub)
– opiniujących lub przygotowujących projekty rozwiązań, w tym projekty przepisów i aktów prawnych (lub)
– oceniających i analizujących efekty wdrażania i funkcjonowania przepisów i aktów prawnych.

Fakty o nas

Krajowa moc OZE
0
Instalacje słoneczne (MW)
0
Elektrownie wodne (MW)
0
Elektrownie wiatrowe (MW)
0
Instalacje na biomasę (MW)