Społeczności energetyczne i klastry energii –  Bezpłatne Webinaria

W imieniu Krajowej Izby Klastrów Energii, działającej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów poświęconych klastrom energii i innym społecznościom energetycznym.

Klastry energii odnawialnej w Polsce

Społeczności energetyczne – współpraca to siła

Społeczność energetyczna to stosunkowo nowy termin, który zgodnie z prawem unijnym, dotyczy podmiotów, działających wspólnie w celu dystrybucji, sprzedaży, wytwarzania, zużywania, magazynowania i agregacji energii.

Współpraca w ramach klastra energetycznego OZE pozwala w łatwiejszy sposób osiągnąć poszczególnym partnerom określone cele, niż gdyby prowadzili oni całkowicie samodzielną działalność. Klaster energii odnawialnej, w przeciwieństwie do innych klastrów energetycznych, skupia się na budowaniu trwałych relacji, prowadzących do zielonej transformacji.

Energia odnawialna w klastrach energii – korzyści, wynikające z działania we wspólnotach energetycznych

Dzięki współpracy o charakterze regionalnym (np. w ramach spółdzielni energetycznych) poszczególni członkowie mogą sprawniej i w bardziej elastyczny sposób reagować na potrzeby rynku. Klastry energetyczne OZE w Polsce, wykorzystujące np. energię z farm fotowoltaicznych, to szansa na:

  • wykorzystanie korzyści skali
  • zwiększenie efektywności
  • możliwość dzielenia się praktykami biznesowymi i wiedzą

Energetyka rozproszona a przyszłość Polski – energia odnawialna w klastrach energetycznych

Wraz z rozwojem technologii można zauważyć, że rola mniejszych jednostek wytwórczych o lokalnym charakterze zwiększa się. Energetyka rozproszona ma duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii. Zmniejsza się bowiem zależność od takich paliw kopalnianych, jak węgiel czy ropa naftowa. Fotowoltaika w klastrach energetycznych, elektrownie wodne i wiatrowe w klastrach energii oraz dynamiczne zmiany technologiczne, które idą w parze ze wzrostem popularności energii odnawialnej, to przyszłość Polski.

Energetyka rozproszona nie jest więc jedynie trendem, ale skuteczną praktyką, gwarantującą bezpieczeństwo, sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi i pozwalającą na stopniowe wycofywanie się z energetyki opartej na węglu.

Aktualności

Bariery rozwoju rynku OZE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branży fotowoltaicznej, w dobie kryzysu energetycznego i zagrożenia pokoju w Europie.

Bariery rozwoju rynku OZE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branży fotowoltaicznej, w dobie kryzysu energetycznego i zagrożenia pokoju w Europie.

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE, jako organizacja zrzeszająca podmioty zainteresowane budowaniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zwraca uwagę, że przy dzisiejszej sytuacji energetycznej, tylko umożliwienie realizacji inwestycji w źródła odnawialne, zlokalizowane

Czytaj dalej
List otwarty Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE do Pani Marszałek Elżbiety Witek w sprawie odblokowania prac parlamentarnych nad tzw. „ustawą wiatrakową”

List otwarty Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE do Pani Marszałek Elżbiety Witek w sprawie odblokowania prac parlamentarnych nad tzw. „ustawą wiatrakową”

Szanowna Pani Marszałek, W dniu 5 lipca 2022 r., Rada Ministrów, przyjęła projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Jak wskazuje

Czytaj dalej
Statuetka Zielonego Feniksa dla Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Statuetka Zielonego Feniksa dla Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Dnia 22.09.2022, podczas XIV Międzynarodowy Festiwal Ekoenergetyki w Opolu Tomasz Drzał, Dyrektor Zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, odebrał w imieniu izby statuetkę Zielonego Feniksa za „Całokształt osiągnięć w

Czytaj dalej

Publikacje

14.09.2022 e-AutoKult.pl

Największy problem polskiej elektromobilności, o którym się nie mówi. To nie akumulatory ani ładowarki

Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE: Eksperci są zgodni: sieć przesyłowa w naszym kraju jest przestarzała, zupełnie niedostosowana do obecnych wymagań i to od uporania się z tym problemem trzeba zacząć jakąkolwiek rozmowę na temat strategii rozwoju elektromobilności w Polsce.

Więcej…

13.09.2021 SmartGmina.pl

Agnieszka Spirydowicz – prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej:

Stworzenie Doliny Wodorowej pozwoli na zintegrowanie różnych interesariuszy w regionie, zajmujących się niezwykle istotną dla polskiej energetyki odnawialnej tematyką wodorową. Należy pamiętać że wodór jest obecnie jednym z priorytetowych tematów dla kraju, a także dla Unii Europejskiej. Liczymy na to, że Dolnośląska Dolina Wodorowa, opierając się na silnym sektorze automotive w regionie, pozwoli na wejście gospodarki na wyższy poziom nowoczesnych technologii. Dzięki znakomicie rozwijającej się energetyce odnawialnej na Dolnym Śląsku, mamy szansę stać się pionierem najbardziej pożądanego kierunku, którym jest zielony wodór. Patronem inicjatywy od samego początku stał się minister Ireneusz Zyska, dzięki któremu dzisiaj został podpisany list intencyjny.

Czytaj więcej…

25.03.2021  WysokieNapiecie.pl

Kto dostanie pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Analiza Projektu Rozporządzenia FST prowadzi do wniosku, że wsparcie w ramach FST powinno zostać udzielone przede wszystkim dla obszarów o obecnie najwyższych poziomach emisji, uzależnionych od przemysłu wydobywczego, a także zmagających się z wyzwaniami związanymi z potencjalną utratą miejsc pracy. W tym kontekście, pewne wątpliwości może budzić uwzględnienie we wstępnej liście subregionu wałbrzyskiego, na terenie którego ostatnia kopalnia została zamknięta pod koniec lat 90. XX w. Jednocześnie, wstępna lista nie obejmuje – jak się wydaje – wszystkich regionów, które zgodnie z założeniami Projektu Rozporządzenia FST powinny zostać zakwalifikowane do wsparcia, takich jak chociażby niektóre obszary woj. lubelskiego (m.in. okolice kopalni Bogdanka) czy też obszary województwa dolnośląskiego, takie jak w szczególności okolice kopalni i elektrowni Turów.

Czytaj więcej…

Powołanie Izby

Czym są klastry energii?
Klaster energii można opisać jako porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw.
Z perspektywy Krajowego Systemu Energetycznego, klastry energii są ograniczonymi obszarami, dążącymi do samobilansowania. Zgodnie z unijną dyrektywą o odnawialnych źródłach energii – RED II – klastry energii będą miały podmiotowość na rynku energii.

Krajowa Izba Klastrów Energii jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, przedsiębiorców i ich związków, w szczególności funkcjonujących w ramach klastrów energii, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

Izba reprezentuje interesy podmiotów:

– prowadzących działalność wytwórczą, przetwórczą, produkcyjną, usługową, budowlaną, handlową, naukową, rozwojową, związaną z magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybuowaniem, bilansowaniem (lub)
– prowadzących poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż (lub)
– upowszechniających lub doskonalących normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (lub)
– opiniujących lub przygotowujących projekty rozwiązań, w tym projekty przepisów i aktów prawnych (lub)
– oceniających i analizujących efekty wdrażania i funkcjonowania przepisów i aktów prawnych.

Fakty o nas

Krajowa moc OZE
0
Instalacje słoneczne (MW)
0
Elektrownie wodne (MW)
0
Elektrownie wiatrowe (MW)
0
Instalacje na biomasę (MW)