ESV S.A. – Członkiem Europejskiej Federacji Lokalnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnej

ESV  S.A. – Członkiem Europejskiej Federacji Lokalnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnej

GEODE – The voice of local energy distributors across Europe – to trafna deklaracja programowa tej organizacji. Jest to federacja skupiająca lokalnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) w poszczególnych krajach członkowskich UE. Jej biura mieszczą się w Brukseli i Berlinie.

Prowadzone przez GEODE Grupy Robocze, wypracowują wspólne stanowisko w kluczowych kwestiach związanych z transformacją energetyczną. Eksperci GEODE są źródłem opiniodawczym dla komisji Parlamentu Europejskiego, działających w obszarach związanych z energetyką. Współpraca członków federacji pozwala dzielić się najlepszymi praktykami i doświadczeniami z rodzimych rynków. Szczególnie cenna jest wymiana informacji związanych z działaniem organizacji klastrów energetycznych w poszczególnych krajach UE. Istotny jest także, bezpośredni dostęp do bieżących informacji legislacyjnych związanych z reformą systemu energetycznego wprowadzaną w ramach UE.

Od czerwca tego roku, mapa zasięgu GEODE powiększyła się o Polskę. Stało się to za sprawą jej nowego członka – ESV S.A., który cały czas tworzy i rozwija Klastry Energii w Polsce, będąc jednocześnie aktywnym członkiem KIKE i OZE.