Krajowa Izba Klastrów Energii na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Krajowa Izba Klastrów Energii na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Jednym z głównych obszarów, który zgodnym zdaniem ekspertów nie może oprzeć się nadchodzącym zmianom jest energetyka. Potwierdzeniem tego są wypowiedzi uczestników panelu, który wzbudził największe zainteresowanie wśród gości pierwszego dnia Forum. Jego uczestnikiem byli m.in. Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii.

Tegoroczne Forum Ekonomiczne było wyjątkowe nie tylko ze względu na nową lokalizacją, czy też okoliczności związane z pandemią COVID-19, ale chyba przede wszystkim dlatego że wszyscy uczestnicy odczuwali dużą szansę na rozwój podczas względnej, powyborczej stabilizacji politycznej. Kiedy, jeżeli nie w okresie najbliższych trzech lat, będziemy mieli w Polsce lepszą sposobność do wdrożenia konkretnych rozwiązań wpływających pozytywnie na gospodarkę. Jednym z głównych obszarów, który zgodnym zdaniem ekspertów nie może oprzeć się nadchodzącym zmianom jest energetyka.
Debata o rozwoju klastrów energii i energetyki rozproszonej, zgromadziła pełną salę widzów (jak na warunki pandemiczne).
Prezes Krajowej Izba Klastrów Energii oraz Albert Gryszczuk i Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu,  zgodnie podkreślili, że urynkowienie klastrów i oparcie na nich energetyki rozproszonej, to kierunek, w którym muszą pójść prace legislacyjne.
Zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego również na wsi mamy bardzo duży potencjał energetyczny, w szczególności dla źródeł średniej wielkości. Jak celnie stwierdził minister rolnictwa – „wieś to wielka zielona elektrownia”. Wydaje się, że klastry energii, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, będą istotnym elementem dla transformacji wielu polskich regionów. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku powstaną przepisy, dzięki którym energia odnawialna wytworzona w ramach klastrów energii będzie tańsza od konwencjonalnej. Założenie jest takie, że klastry mają odpowiadać za zarządzanie lokalną siecią i w ten sposób odciążą operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Według rządowego pełnomocnika ds. OZE powinny one wziąć na siebie rozbudowę infrastruktury niskiego napięcia z zastosowaniem technologii smart grid, a także mogą rozwijać modele biznesowe uwzględniające rozliczanie taryf z zastosowaniem blockchainu.
Ponadto planowane przez rząd wskazanie rynkowi dłuższej perspektywy jeśli chodzi o aukcje (aż do 2026 roku) może pomóc w rozwijaniu inwestycji. Bazując na gwarancjach rozliczeń w systemie aukcyjnym, największą farmę fotowoltaiczną w Polsce, rozwija obecnie Zgorzelecki Klaster Energii – ZKlaster.