Krajowa Izba Klastrów Energii – VI KONGRES ENERGETYCZNY DISE

Krajowa Izba Klastrów Energii – VI KONGRES ENERGETYCZNY DISE

Kwestie dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu i rozwoju odnawialnych źródeł energii w ramach klastrów energii to główne tematy poruszone podczas wystąpień ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę, pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski oraz prezesa KIKE Alberta Gryszczuka, podczas VI Kongresu Energetycznego. Wydarzenie organizowane przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych odbyło się 7 i 8 października 2020 r.Prezes Izby, Albert Gryszczuk wziął udział w dyskusji, która wzbudziła największe zainteresowanie „Energetyka rozproszona – klastry energii i prosumenci”. Wśród panelistów zasiedli również prezes URE Rafał Gawin oraz prezes klastra Oławskiego, Andrzej Jeżewski. To właśnie tu prezes Gawin – z czym zgodzili się wszyscy uczestnicy – przyznał, że w przyszłości energetyka konwencjonalna będzie stanowić uzupełnienie energii z OZE. Nastąpi odwrócenie dotychczasowych proporcji.

Minister Michał Kurtyka podczas panelu „European Green Deal – zielony plan odbudowy dla Europy” podkreślił, że celem „Europejskiego Zielonego Ładu” powinno być zapewnienie sprawiedliwej społecznie transformacji.
„Dla Polski najważniejsze jest określenie mechanizmów, dzięki którym mniej zamożne kraje nie będą ponosić nieproporcjonalnych kosztów związanych z transformacją klimatyczną. W naszej ocenie ambitnym celom w zakresie ochrony środowiska i klimatu powinien towarzyszyć pakiet rozwiązań umożliwiających ich finansowanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku mniej zamożnych regionów Unii Europejskiej, które z jednej strony mają mniejszą zdolność do kreowania odpowiednich innowacji, a z drugiej strony ponoszą najwyższe koszty planowanych przedsięwzięć” – powiedział.

Minister klimatu i środowiska zwrócił uwagę na specyficzną sytuację Polski w kontekście transformacji energetycznej wynikającej ze znacznego udziału węgla w miksie energetycznym.

„Uwzględniając kwestie wycofywania starych mocy oraz realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE – stoimy przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego. Postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele – kosztowne i trudne w realizacji, ale bez wątpienia potrzebne” – podkreślił.

Jak zaznaczył minister Kurtyka ważnym czynnikiem transformacji energetycznej jest szybkość.

Rozwój OZE

W ramach Kongresu wiceminister Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE, wziął udział w panelu „Rozwój OZE – morska energetyka wiatrowa w połączeniu z rozwojem energetyki rozproszonej sposobem na dekarbonizację polskiego miksu energetycznego”. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, dynamiczna sytuacja w gospodarce światowej związana z kolejną falą pandemii COVID-19 stawia przed wszystkimi państwami świata, w tym członkami Unii Europejskiej, nowe wyzwania.

„Założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz wyznaczenie roku 2050 jako daty osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej w sytuacji kryzysu z jednej strony rysują się jako szansa na uruchomienie wielkiego potencjału gospodarczego poszczególnych państw i całej Wspólnoty oraz budowę nowych sektorów gospodarki z wykorzystaniem najnowszych, przełomowych technologii, z drugiej zaś niesie ze sobą szereg zagrożeń, zwłaszcza dla słabszych ekonomicznie grup społecznych” – powiedział wiceminister.