Powstał Klaster Energetyczny Nowa Dęba

Powstał Klaster Energetyczny Nowa Dęba

Dnia 25 kwietnia Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, przedstawiciele gminnej spółki komunalnej i 7 firm z terenu miasta podpisali porozumienie partnerskie w sprawie powołania Klastra Energii. Porozumienie to dotyczy wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej. Zapotrzebowanie na energię jest pokrywane z lokalnych źródeł energii, bez zapatrywania się na krajowy system energetyczny. Koordynatorem działach klastrowych jest przedsiębiorstwo energetyczne ESV Wisłosan.

Inicjator przedsięwzięcia, spółka ESV z Siechnic koło Wrocławia, ma swoje przedstawicielstwo na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowej Dębie. Zdaniem prezesa Sławomira Nowickiego powołanie klastra jest odpowiedzią na aktualne wyzwania. Te, szczególnie związane ze wzrostem kosztów energii a także potrzebami dywersyfikacji jej źródeł.

Dla lokalnego samorządu, funkcjonowanie klastra może przyczynić się do zmniejszenia kosztów zużycia energii. Wiesław Ordon, burmistrz miasta i gminy przewiduje, że dzięki tej inicjatywie uda się także wspólnie występować o zewnętrzne środki na realizacje przedsięwzięć związanych z powstawaniem infrastruktury Odnawialnych Źródeł Energii.

Podobnie jak w przypadku samorządu, na argumenty związane z oszczędnościami zwracali lokalni przedsiębiorcy. Dla Pawła Grzędy prezesa miejscowej Spółki BEGG przystąpienie do klastra to próba zmniejszenia kosztów działalności, szczególnie w kontekście znaczącego wzrostu cen energii.

Nowodębska inicjatywa będzie mogła korzystać ze wsparcia ekspertów oraz doradztwa Krajowej Izby Klastrów Energii przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

W swoim założeniu klastry energetyczne wspierają rozwój Odnawialnych Źródeł Energii oraz innowacyjnych technologii magazynowania energii. Tak powstała i magazynowana czysta energia będzie zasilała lokalnych odbiorców. Celem tych działań jest m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej.